A+ A

Sociālais dienests informē

20.03.2020
Drukāt

Baldones novada Sociālais dienests lūdz atsaukties tos novada iedzīvotājus, kuriem nav tuvinieku vai kuru tuvinieki uz laiku atrodas karantīnā vai pašizolācijā, un kuriem nepieciešama palīdzība ēdiena un medikamentu nodrošināšanā. Sociālais dienests risinās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās.

Aicinām zvanīt uz tālruņa numuriem darba dienās darba laikā – 67932067,- Ilona Dombrovska, 67350993 - Ilga Deņisenoka, 67350996 – Inguna Smildziņa,  vai izmantojot mobilo tālruni - 27840484. LASĪT VAIRĀK >>

Informācijai: Baldones novada Sociālais dienests turpina darbu ierastajā kārtībā.

Ievērojot drošības pasākumus, lūdzam līdz 14.aprīlim apmeklētājus kritiski izvērtēt nepieciešamību ierasties klātienē. Tā vietā, izvēloties iesniegumus un dokumentus iesniegt attālināti, izmantojot e-pastu soc.dienests@baldone.lv, portāla Latvija.lv e-pakalpojumu vai ievietojot īpaši norādītā dokumentu pastkastē pie ārdurvju ieejas Sociālajā dienestā. Iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un pēc iespējas plašāk jāapraksta problēma, kuru nepieciešams risināt. Papildus iesniegumā jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu tā piešķiršanas gadījumā.

  • Cilvēkiem, kuriem laikā, kad ir spēkā COVID -19 izraisītā ārkārtas situācija, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski. Izziņas derīguma termiņš tiek pagarināts uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
  • Klientiem NAV jāierodas Sociālajā dienestā, iztikas līdzekļu deklarācija tiks pagarināta automātiski. Klientiem izmaksās uz iepriekšējā iesnieguma pamata piešķirtos sociālās palīdzības pabalstus.
  • Ja ir nepieciešamība, automātiski tiek pagarināti arī piešķirtie sociālie pakalpojumi.
  • Baldones novada iedzīvotājiem, kuriem no jauna nepieciešams noteikt atbilstību kādam no trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusiem vai arī tie nonākuši krīzes situācijā, jāvēršas attālināti Sociālajā dienestā! Sociālā darba speciālisti valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbaudīs iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par šī statusa noteikšanu vai atteikumu to noteikt, vai atbalstu krīzes situācijā. Pieņemto lēmumu Baldones novada Sociālais dienests izsūtīs pa pastu. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos aicinām zvanīt uz tālruņa numuriem darba dienās darba laikā – 67932067,- Ilona Dombrovska, 67350993- Ilga Deņisenoka, 67350996 –Inguna Smildziņa,  vai izmantojot mobilo tālruni - 27840484.

Aicinām ikvienu novadnieku būt atbildīgam par savu un ģimenes locekļu veselību, kā arī lūdzam ievērot visus drošības pasākumus un sekot līdzi pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem tīmekļa vietnē www.baldone.lv vai pašvaldības sociālo tīklu vietnēs Facebook .