A+ A

No 2020.gada 1.janvāra Būvniecības process uzsākams tikai elektroniski

30.12.2019
Drukāt

Baldones novada būvvalde informē, ka būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošana no 2020. gada 1. janvāra būs obligāta visiem (arī tiem, kuri vēlēsies veikt mazākus būvniecības darbus, kā piemēram lapenes vai šķūnīša būvniecību, žoga būvniecību, inženiertīklu ierīkošanu).

Jaunas būvniecības ieceres būs jāiesniedz tikai izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS)  Savukārt ieceres, kuras akceptētas līdz 2020.gadam, varēs turpināt arī “papīra” formātā, bet ieteicams tālākos procesus kārtot BIS.

Lai darbotos BIS portālā, nepieciešams interneta pieslēgums un identifikācijas līdzekļi, piemēram, internetbankas pieejas rekvizīti vai eID karte. Savukārt sertificētajiem būvspeciālistiem, kurus piesaista būvniecības ieceres izstrādei un apstiprināšanai, jābūt drošam elektroniskajam parakstam.

BIS pārzinis ir Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB). BIS lietotāju atbalsta dienesta kontaktinformācija pieejama šeit.