A+ A

9. decembrī no amata atstādināts SIA “BŪKS” valdes loceklis Sergejs Kirilovs

11.12.2019
Drukāt

2019. gada 9. decembrī no amata tika atstādināts valdes loceklis Sergejs Kirilovs. Nākamajās dienās medijos tika nopludināta sabiedrību dezinformējoša ziņa par valdes locekļa atstādināšanas iemesliem un SIA “BŪKS” turpmāko darbību. Šajā rakstā atrodams skaidrojums, kādēļ ir pieņemts šāds lēmums un tiek ziņots par situāciju un turpmākajiem plāniem.

Galvenais iemesls SIA „BŪKS” vadītāja atstādināšanai ir neprofesionāla ūdensapgādes un kanalizācijas projekta ieviešana. Lai gan SIA “BŪKS” statūti nosaka, ka valdei ir nepieciešama iepriekšējā dalībnieku sapulces piekrišana kredītsaistību uzņemšanai virs 1422 eiro, bijušais valdes loceklis ir uzņēmies nesaskaņotas saistības ar būvnieku nepilnu 100 tūkstošu eiro apmērā par papildus darbiem.

Iedzīvotāju zināšanai jānorāda, ka liela daļa no papildus izmaksām ir radusies jau 2018. gadā, līdz ar to vairāk nekā gadu Baldones domei nav sniegta nepieciešamā informācija, lai plānotu investīcijas. SIA “BŪKS” vadītājs bez sākotnējās kapitāldaļu turētāja piekrišanas projekta izmaksās ir atļāvis iekļaut papildus pozīcijas - apgriešanās ceļa laukuma asfaltēšanu, būvprojektā neparedzētu pieslēgumu izbūvi un atsevišķu ielu asfaltēšanu.  

SIA “BŪKS” vadītāja sagatavotajā domes lēmumprojektā šos papildus izdevumus paredzēts segt no CFLA ieturētajiem līdzekļiem - 10% no līguma summas. Tomēr šis lēmumprojekts izskatīšanai domes sēdē netiks virzīts, jo minētā projekta finansējuma daļa būvniekam ir jāizmaksā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, no tās projektā neparedzētus papildus darbus apmaksāt nedrīkst. Tātad šo darbu apmaksa jāsedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un pieņemto lēmumu kļūda ietekmēs gan budžetu, gan, iespējams, arī ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus

Medijos izskanējuši apgalvojumi, ka uz uzņēmuma darbiniekiem tiek izdarīts spiediens un pastāv  interešu konfliktu risks par būvniecības iepirkumiem mājokļu siltināšanas projektos. Baldones novada dome jau iepriekš informējusi sabiedrību par KNAB paziņojumu saistībā ar iespējamiem pārkāpumiem un karteļu aktivitātēm būvniecības nozarē.

9. septembrī Baldones novada domes medijos tika izplatīta ziņa – “Baldones dome veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai reaģētu uz KNAB paziņojumu un novērstu riskus ar negodīgiem būvniecības iepirkumiem” (ar rakstu var iepazīties ŠEIT). Rakstā minēti pasākumi, kas jāievēro, lai iepirkumu procedūra Baldones daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektos norisinātos godīgi:

Ievērot maksimāli atklātu un caurspīdīgu būvniecības procesa iepirkuma procedūru – atklātu iepirkumu, kur pretendentiem tiek nodrošināts optimāli garš pieteikšanās termiņš;
Nepieciešamības gadījumā sniegt Domes atbalstu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanā, lai varētu maksimāli ātri sagatavot iepirkuma dokumentāciju un mazinātu pārsūdzību riskus;
Izsūtīt informāciju par izsludinātiem būvniecības iepirkumiem un uzaicināt iesniegt piedāvājumus maksimāli plašam būvkomersantu lokam;
Pirms konkursa nolikumu izsludināšanas ar nolikumu iepazīstināt māju vecākos, lai novērstu bažas par nesamērīgu prasību izvirzīšanu.

Minētie četri principi ir kritiski godīgas konkurences nodrošināšanai būvniecībā. Samērīgu prasību izvirzīšana būvniekiem, garš pieteikšanās termiņš un maksimāla nozares uzņēmumu informēšana par iespēju startēt Baldones māju siltināšanā ir pamats, lai varētu sagaidīt saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ēku īpašniekiem.

Augstāk minētos nosacījumus SIA “BŪKS” un tā darbiniekiem ir jāievēro, lai novērstu riskus ar negodīgiem būvniecības iepirkumiem. Šo likumu un principu ievērošanas pieprasīšana tiek interpretēta “kā spiediens uz darbiniekiem”, tādējādi dezinformējot sabiedrību par patiesajiem konflikta iemesliem.

Domes priekšsēdētājam kā kapitāldaļu turētājam ir tiesības pieņemt lēmumus valdes kompetences jautājumos, līdz ar to SIA “BŪKS” darbs var turpināties. Komerclikuma 210. panta otrā daļa paredz, ka “dalībnieku sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes vai padomes kompetencē. Šādā gadījumā dalībnieki, kuri balsojuši par šo lēmumu, solidāri atbild par zaudējumiem, kas nodarīti šāda lēmuma rezultātā.”

Informējam, ka Baldones dome veic visus nepieciešamos pasākumus, lai:

nodrošinātu maksimālu caurspīdīgu iepirkuma procedūru, godīgu konkurenci un maksimāli zemas būvniecības izmaksas daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektos;
SIA “BŪKS” piesaistītu pagaidu valdes locekli;
Maksimāli ātri uzsāktu konkursa komisijas izveidi jauna valdes locekļa atlasei, ko ieplānots apstiprināt jau 17. decembra domes sēdē.

Aicinām SIA “BŪKS” godīgos un apzinīgos darbiniekus turpināt strādāt ne vien pie mājokļu siltināšanas projektu ieviešanas, bet arī turpināt nodrošināt novada iedzīvotājiem būtiskos pakalpojumus - siltumapgādi un ūdensapgādi, kā arī neizplatīt maldinošu informāciju novada iedzīvotājiem.

Tāpat aicinām jebkuru Baldones novada iedzīvotāju vai komersantu vērsties KNAB un Iepirkumu uzraudzības birojā, ja Baldones novada, to iestāžu un kapitālsabiedrību iepirkumu nolikumos ir skaidri saskatāmas pazīmes par konkrētu būvkomersantu lobēšanu vai nesamērīgu prasību izvirzīšanu iepirkumu nolikumos.