A+ A

Biedrība "Sābri" raksta

28.11.2019
Drukāt

Pensionāru biedrība "Sābri" vēlas sveikt visus novada iedzīvotājus, pašvaldību, bet visvairāk savus pensionārus. Mierpilnus un dvēseliskus Ziemassvētkus, veselīgu un veiksmēm bagātu Jauno 2020. gadu! Lai jaunajā gadā esam rosīgi, veselīgi, viens otru atbalstoši!

Gribas aizdegt sveces pretī Ziemassvētkiem,

Lai pār staru laipu viegli atnākt tiem,
Lai pār staru laipu baltas pārslas viz,
Nesot zemei tuvāk klusās debesis.

Ir Adventes laiks. Pietrūkst tikai baltā mirdzuma, bet novēlu jums ik katram savu skatiena mirdzumu dāvāt savam tuvākam blakus, būt pašiem par sveces liesmu, gaismu un siltumu sirdī citiem nesot.

Ziemassvētku apsveikumi dāvanas padara mīļākas un īpašākas. Nav svarīgi, vai apsveikumu uzraksti skaistā kartiņā, vai pasaki to mutiski, galvenais ir neizmirst to izdarīt. Šis ir tas laiks, kad draugi un ģimene sāk domāt par Ziemassvētkiem, atceroties tos, kas jau pagājuši un domājot par tiem, kas tuvojas un to, kā šos svētkus pavadīt kopā ar sev mīļajiem. Domājot par šiem svētkiem, jāpatur prātā, ka Ziemassvētki nav tikai brīvdienas, citiem cilvēkiem tie ir svarīgākie svētki visā gadā. Tas ir laiks, lai atcerētos, laiks, lai dalītos ar labo savā sirdī, tas ir laiks, kad caur dāvanām un vārdiem pateikt un parādīt citiem to, ko pret viņiem jūtam. Tas ir laiks, kad piepildīt vēlēšanās. Tas ir laiks, kad izrādīt rūpes un mīlestību pret tiem, kas mums rūp visvairāk.

Baldones pensionāru biedrības “Sābri” valde cer, ka Baldones pensionāri un invalīdi jau rosīgi gatavojas (šuj tērpus, meklē deju kurpes, gatavo labu noskaņojumu) gadskārtējai VISU pensionāru ballei 21. decembrī plkst. 12.00 ierastajā tikšanās vietā – Baldones vidusskolas ēdnīcā.

Būs gan gardumi, gan dzīvā mūzika, gan priekšnesumi, sumināsim arī čaklākos. Pateicoties pašvaldības atbalstam, dalības maksa tikai 5 euro.

Ielūgumus uz balli var saņemt mūsu "štābiņā" aprūpes centrā.

Atgādinām, ka katru nedēļu pirmdienās un ceturtdienās Baldones pansionāta telpiņā (mūsu “štābiņā”) pieņemam pensionārus, konsultējam, palīdzam ar padomiem, stāstām par plāniem un iekasējam biedru naudiņu no tiem, kas vēl nav paspējuši samaksāt.

Informēju, ka 1. novembrī notika VISU pensionāru kopsapulce, uz kuru pensionārus lūdzām ierasties ar savām idejām, ierosinājumiem. Valde atskaitījās par padarīto un iecerēto nākošajam gadam.

Galvenie jautājumi, ko skatījām, bija tas, cik esam bijuši vairāk vai mazāk aktīvi. Esam paspējuši aizbraukt daudzās ekskursijās, apmeklējām teātri un koncertu, cītīgi vingrojam, atbalstam problēmās nonākušus pensionārus, organizējam domu biedru grupas, izplatām avīzīti “Latvijas pensionārs”, kura ir atrodama arī mūsu istabiņā un to var jebkurš izlasīt. Meklējam arī citus sadarbības veidus. Biedru nauda ir saglabājusies tāda pati – 1,00 euro mēnesī jeb 12,00 euro gadā. Plāni 2020. gadam ir pārdroši. Nākamgad Baldones novada dome atbalstīs biedrību, kā to darījusi visus iepriekšējos gadus. Informējam, ka no 2018. gada 16. novembra mūsu biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tāpēc savai darbībai varam lūgt arī mūsu uzņēmēju atbalstu lielākiem pasākumiem. Viens no tādiem ir atcerēties novada vientuļos, mazturīgos pensionārus Ziemassvētkos. Ceram, ka būs iespēja sveikt pensionārus arī 80 un 90 gados, ja spēsim piesaistīt finansējumu. Šajā gadījumā liela palīdzība varētu būtu no uzņēmēju puses, kā arī privāto personu ziedojumi, kurus var ziedot, konkrēti norādot maksājuma mērķi.

Ir doma, ka varētu atteikties no 2 dienu ekskursijas, bet rīkot divas vienas dienas ekskursijas ar izbraukšanu plkst. 6.00 un atgriešanos plkst. 22.00.  Lai to izlemtu, ir nepieciešami aktīvi piedāvājumi, ieteikumi, ko vēlamies un cik ir tādu, kas vēlētos braukt, jo savlaicīgi ir jāpiesaka maršruts un autobuss. Ir izlemts, ka gadījumā, ja ekskursijai autobusā trūkst brīvu vietu, tad priekšroka būs tiem, kas ir samaksājuši biedru naudu.

Novada pašvaldības attīstības nodaļa ir gatava palīdzēt mums izstrādāt projektus finansējuma piesaistei, lai mēs varētu realizēt lielākus projektus, bet ir nepieciešamas idejas un arī vēlme līdzdarboties. Aicinu visus darboties gribētājus būt aktīviem, atsaukties un pieteikties pensionāru biedrības valdē. Iespējams, ka ir kāds neuzrunāts pensionārs, kas labprāt darbotos un piedalītos.

Vēlos izteikt lielu pateicību saviem kolēģiem valdē – Rasmai Rozenštrauhai, kas tik cītīgi ir dežūrējusi mūsu “štābiņā” Iecavas ielā 2, vienmēr priecējusi mūs ar kādu skaistu dzejas rindu, Maldai Meijerei par atbalstu visos pasākumos, to organizēšanā, un mazajās ekskursijās, Andrejam Jurevicam, kas ir bijis mūsu galvenais starpnieks starp biedrību un pašvaldību, Lilijai Amsonei, Unai Jurkštai, Regīnai Lērmanei, Ilgai Grundei, Aldonijai Jozei, Pārslai Lambergai, Aijai Klāsonei par palīdzību lietoto apģērbu šķirošanā un izdalīšanā, Mārītei Treidei par pārsteigumiem ekskursiju laikā, cienājot ar garšīgiem pīrādziņiem, Ernai Smilgai par uzmundrinājumu, Dzintrai Kaibei par palīdzību grāmatvedības kārtošanā, paldies arī visiem pārējiem, kas nāca ar saviem ierosinājumiem, atbalstošiem vārdiem.

Tā gaisma, ko izstaro svece,
Tā gaisma, kas liesmiņā plīvo,
Izplēn, pazūd un gaist.
Bet gaisma, kas cilvēkos dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds –
Tā nezūd,
Tas paliek un mirdz!

 

Valdes vārdā biedrības priekšsēdētaja vietniece

Aija Leitāne