A+ A

SIVA “Celmlauzis” darba devējiem – Cilvēks.Prasmes.Iespējas.

13.11.2019
Drukāt

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) īstenotā ESF projekta ietvaros izveidotās prasmju apmācību programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Valsts kanceleja ir novērtējusi kā nozīmīgu inovāciju gan Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, gan Latvijā.

Š.g. 14.novembrī tiek rīkots SIVA īstenotās inovācijas informatīvais pasākums “Cilvēks.Prasmes.Iespējas” ar mērķi uzrunāt darba devējus un aicināt viņus dalīties ar saviem pieredzes stāstiem, kā arī sniegt informāciju un iepazīstināt ar SIVA īstenotās inovācijas ietvaros apmācīto dalībnieku prasmēm. Pasākuma izskaņā paredzēta diskusija, lai spriestu par darba prasmju veicināšanu, nodarbinātību un apmācību iespējām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem. Pasākums norisināsies š.g. 14.novembrī laikā no plkst. 9.30 – 15.00 Rīgā BELLEVUE PARK HOTEL konferenču zālē “BERLIN”, Slokas ielā 1.

SIVA īstenotā ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros ir izstrādātas 35 prasmju programmas un to apraksti. Vienkāršots, no profesionālās izglītības programmām atvasināts mācību priekšmetu saturs ļauj personām ar GRT apgūt darbam nepieciešamās prasmes dārzkopībā, galdniecībā, lietvedībā un floristikā. Praktizējoties pie darba devējiem, tiek veicināta sadarbība, lai pēc mācību beigšanas personām ar GRT paaugstinātos nodarbinātības iespējas.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Informāciju sagatavoja:

Jana Briede, SIVA sabiedrisko attiecību speciāliste,

Tel. 26438904, e-pasts: jana.briede@siva.gov.lv

www.siva.gov.lv