A+ A

Apstiprināts projekts „Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai ”Dzītari”

31.10.2019
Drukāt

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis LEADER projektu „Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai ”Dzītari”” Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000017.

Projekta ietvaros Baldones bērnu kokļu studijas „Dzītari” vajadzībām tiks iegādātas 6 kokles (2 hromatiskās basa kokles, 2 koncertkokles un 2 koncertkokles ar slēdžiem) un  22 etnogrāfiskie meiteņu koncerttērpi, kas ļaus nodrošināt pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku kokļu studijas darbību.

Kopš 2018. gada Baldonē darbojas kokļu studija „Dzītari”, kurā bērniem, sākot no 7 gadu vecuma, ir iespējams apgūt koncertkokles spēli. Tā ir vieta, kur bērni var muzikāli izpausties, sajust kopā muzicēšanas prieku, pozitīvā un draudzīgā atmosfērā gūt pirmo uzstāšanās pieredzi. Kokļu studijā „Dzītari” darbojas bērni, ar kuriem tiek strādāts individuāli (atbilstoši katra bērna vecumam, interesēm un spējām), tiek veidoti nelieli kopspēles sastāvi  (dueti, trio) ar mērķi apgūt prasmi kolektīvajā muzicēšanā, prasmi dzirdēt vienam otru, rēķināties un sadarboties vienam ar otru. Tas ir kokļu studijas audzēkņu kokļu ansamblis, kurš ar saviem priekšnesumiem ir kuplinājis ne vienu vien kultūras pasākumu gan Baldonē, gan kaimiņu novados.

Projekta mērķis ir dot iespēju bērniem iepazīt, apgūt un iemīlēt šo skaisto mūzikas instrumentu – kokli. Caur šo veicināt kokles spēles tradīciju saglabāšanu, attīstību un pēctecību Baldones novadā. Mūzikas instrumentu iegāde dod iespēju aizvien vairāk muzicēt gribošiem bērniem iesaistīties kokļu studijas izglītojoši muzikālajās aktivitātēs, nodrošinot ar mūzikas instrumentiem tos, kuriem nav sava personīgā mūzikas instrumenta, veidojot , padziļinot un nostiprinot to prasmes un zināšanas kokles spēlē un kolektīvajā muzicēšanā, vienlaicīgi dodot tiem iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Etnogrāfiski koncerttērpi dos iespēju izveidot kokļu studijas „Dzītari” jaunajiem māksliniekiem pievilcīgu vizuālo tēlu, piederīgu koklei un tautas mūzikai, ceļot bērnu pašapziņu, ļaujot skaisti un pilnvērtīgi  prezentēt mūsu tautas kultūru ne tikai savā novadā, bet arī citviet Latvijā un arī ārpus mūsu valsts robežām.

Līdzcilvēku atbalsts, uzmanība, novērtējums, iespēja sevi pierādīt ir svarīga jebkura bērna pašapziņas veidošanā, tādēļ kokļu un tērpu iegāde ļaus bērniem aktīvi darboties, pilnveidoties, gūt gandarījumu par savām prasmēm un sasniegumiem.

Projekta vadītāja

Inta Rēvolde