A+ A

Baldones novadā būtiski pieaug iespējas sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā

01.10.2019
Drukāt

Baldones novads bez atlīdzības ir ieguvis nekustamo īpašumu Mežvidu ielā 17, Baldonē, lai sniegtu novada iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kā arī nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Gan Baldones novada sociāli mazaizsagātākie iedzīvotāji, gan kvalificēti speciālisti ir pelnījuši labiekārtotas telpas. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai visiem iedzīvotājiem tiktu sniegtas vienādas iespējas, un tie ir motivēti aktīvi iesaistīties darba tirgū.

Baldones novada domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers:
Šis ir nozīmīgs solis, ko spērusi Baldones novada dome, lai risinātu kvalitatīvu mājokļu pieejamību gan mazaizsargātām mājsaimniecībām, gan jauniem speciālistiem. Īpašuma pārņemšana ļaus sakārtot sociālās aprūpes jomu Baldonē. Šobrīd Baldones Sociālās aprūpes centra telpas nav atbilstošas mūsdienu standartiem, tās ir šauras un to plānojums neatbilst pensijas vecuma cilvēku vajadzībām. Savukārt, sociālo dzīvokļu trūkums Baldonē ir problēma, ko mērķtiecīgi spēsim atrisināt. Pārņemot valsts aprūpes centra filiāles 6000 kvadrātmetrus lielo ēku, mums ir aktīvi jāstrādā, lai jau tuvākā laikā jaunos mājokļos nonāktu gan Baldones mazaizsagātākie iedzīvotāji, gan kvalificētie speciālisti.”

1. oktobrī Ministru kabineta sēdē pieņēma rīkojuma projektu "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā", kas paredz atļaut Labklājības ministrijai nodot iepriekš minēto īpašumu Baldones novada pašvaldībai tās autonomo funkciju īstenošanai. Baldones novada domes īpašumā nonāks 10 būves, to vidū ir ēka,  kurā līdz šī gada 1. jūlijam darbojās Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāle “Baldone”.