A+ A

Aicina pieteikt kandidātus apbalvojumam “Baldones goda pilsonis”

30.09.2019
Drukāt

Baldones novada dome aicina iedzīvo­tājus pieteikt kandidātu apbalvo­jumam "Baldones Goda pilsonis", kas ir augstākais apbalvojums, ko piešķir par sevišķiem nopelniem Baldones labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zi­nātnes vai saimnieciskajā un citā dar­bā, vairojot iedzīvotāju pašapziņu un lepnumu un veicinot Baldones novada pozitīva tēla veidošanu. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgsto­ša, priekšzīmīga un panākumiem bagā­ta darbība. Kopā ar apbalvojuma „Bal­dones Goda pilsonis” piešķiršanu tiek izsniegta arī naudas balva, kas ir valstī noteiktās minimālās algas apmērā, pēc nodokļu nomaksas. Sīkāka informācija un nolikums www.baldone.lv. Kandidātu pieteikšana, iesniedzot pa­matojumu, līdz 25. oktobrim elektronis­ki, sūtot e-pastu uz dome@baldone.lv , vai klātienē, iesniedzot domes kancele­jā, Pārupes ielā 3, Baldonē. Baldones Goda pilsoņa apbalvošana no­tiks 15. novembrī. Apbalvojuma piešķiršanas nolikums ŠEIT.