A+ A

Atbalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai pensijas vecuma personām

30.09.2019
Drukāt

Baldones novada Sociālais dienests no š.g. 4.jūlija uzsāk pieņemt iesniegumus sociālajam atbalstam pensijas vecuma personām medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai.

Sociālais atbalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai pensijas vecuma Baldones novada iedzīvotājiem

Baldones novada Sociālais dienests  pieņem iesniegumus sociālajam atbalstam pensijas vecuma personām medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai.

Tiesības saņemt konkrēto atbalstu ir:

  • Pensijas vecuma Baldones novada iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta Baldones novadā  ir vismaz 5 pilni gadi
  • Pensija un piemaksa pie pensijas kalendārā gada janvārī kopā nepārsniedz 300 EUR
  • Ja iedzīvotājs nav saņēmis tāda paša veida pabalstu kā trūcīga vai maznodrošināta persona

Svarīgi! Atbalsts medicīnisko izdevumu apmaksai kalendārā gada laikā nevar būt lielāks par 23% (98,90 EUR) apmērā no valstī noteiktās attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas

Svarīgi! Atbalstu piešķir pamatojoties uz medicīnisko izdevumu attaisnojošu dokumentu, kuros norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods, oriģināliem.

Čekus var iesniegt par šādiem pakalpojumiem:

  • Medicīnisko pakalpojumu izdevumi
  • Zobu ārstēšanas izdevumi
  • Zobu protezēšanas pakalpojumu izdevumi
  • Palīglīdzekļu iegādes izdevumi
  • Medikamentu un slimnieku kopšanas līdzekļu iegādes izdevumi

Svarīgi! Vērsties sociālajā dienestā, lai aizpildītu iesnieguma veidlapu un iesniegtu izdevumu apliecinošu dokumentu oriģinālus.