A+ A

Baldones dome veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai reaģētu uz KNAB paziņojumu un novērstu riskus ar negodīgiem būvniecības iepirkumiem

09.09.2019
Drukāt

3. septembrī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kopīgi ar Konkurences padomi veica tiesas sankcionētas neatliekamās kriminālprocesuālās darbības, pamatojoties uz aizdomām par iespējamu vismaz desmit lielāko būvniecības nozares uzņēmumu iesaisti noziedzīgos nodarījumos un Konkurences likuma pārkāpumos.

KNAB rīcībā esošie fakti liecina par iespējamu kukuļu lielā apmērā nodošanu un pieņemšanu, par iespējamu cenu saskaņošanu iepirkumos, ko izdarījuši iepirkumu pretendenti,  kā arī par amatpersonu kukuļošanu ar mērķi nodrošināt uzņēmēju interešu realizēšanu ar iepirkumiem nesaistītos jautājumos. Iespējamās kukuļu summas – no divdesmit pieciem tūkstošiem līdz vairākiem simtiem tūkstošu eiro.

Lai reaģētu uz KNAB paziņojumu un noņemtu jebkādas šaubas par godīgu iepirkumu procedūru Baldones daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektos, Raimonds Audzers kā domes priekšsēdētājs un BŪKS kapitāldaļu turētājs uzdevis BŪKS:

  • Ievērot maksimāli atklātu un caurspīdīgu būvniecības procesa iepirkuma procedūru – atklātu iepirkumu, kur pretendentiem tiek nodrošināta optimāli garš pieteikšanās termiņš;
  • Nepieciešamības gadījumā sniegt Domes atbalstu iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai, lai varētu maksimāli ātri sagatavot iepirkuma dokumentāciju un mazinātu pārsūdzību riskus;
  • Izsūtīt informāciju par izsludinātiem būvniecības iepirkumiem un uzaicināt iesniegt piedāvājumus maksimāli plašam būvkomersantu lokam;
  • Pirms konkursa nolikumu izsludināšanas ar nolikumu iepazīstināt māju vecākos, lai novērstu bažas par nesamērīgu prasību izvirzīšanu.

Atgādinām, ka Baldones dome sniedz atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanas dokumentācijas izstrādei:

  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanu;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energosertifikāta un tā pārskatu sagatavošanai;
  • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvprojekta vai apliecinājuma kartes vai ēkas fasādes apliecinājuma kartes un būvdarbu tāmes sagatavošanai;
  • projekta pieteikuma sagatavošanai līdz 500 EUR.

Pašvaldība līdzfinansēs līdz 50 % no kopējām dokumentu izstrādes izmaksām, bet ne vairāk kā 7000 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Tas nozīmē, ka dokumentu izstrādi iedzīvotājiem pilnā apmērā segs publiskie līdzekļi, jo otrus 50% sedz valsts un ES fondu finansējums.

Lai stimulētu aktīvāku ES fondu finansējumu piesaisti Baldones novada daudzdzīvokļu māju siltināšanai, mazinātu iedzīvotāju sākotnējās izmaksas pieteikuma sagatavošanai un aktivizētu dzīvojamo māju apsaimniekotājus kvalitatīvu siltināšanas projektu, Baldones dome ir atbalstījusi priekšlikumu paplašināt pašvaldības līdzfinansēto izmaksu klāstu – apmaksāt 100% izmaksas projekta pieteikuma sagatavošanai līdz 500 EUR.

Lai daudzdzīvokļu mājām nevajadzētu priekšfinansēt dokumentācijas izstrādi no saviem līdzekļiem, tad atbalsts dokumentācijas izstrādei tiks izmaksāts avansa veidā!