A+ A

Informācija par kanalizācijas un ūdensvada tīklu pieslēgumiem

15.08.2019
Drukāt

Kohēzijas Fonda (KF) projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsēta" (Nr.5.3.1.0/17/I/006) ietvaros izbūvēto kanalizācijas kolektora atzariem un pilsētas ūdensvada tīklu atzaru pieslēgumi nekustamajiem īpašumiem Rīgas iela nr.24 līdz 36 un 95, 97, 99, Dzirnavu, Saules, Pļavu, Senču, Lauku, Ārstniecības, Tērmaņu, Avotu, Kastaņu, Lejas, Mežmalas, Skolas, Stadiona, Pilskalna, Odu, Lazdu, Jāņu, Ziedu, Gravas, Zemes, Vēju un Zīļu iela nr.13 lidz 35 notiks atbilstoši Būvniecības likuma 21.pantā noteiktajam, ka būvi aizliegts izmantot līdz tās pieņemšanai ekspluatācijā, īpašumus būs iespēja pieslēgt pie jaunuzbūvētajiem kanalizācijas kolektora un ūdensvada atzariem tikai pēc pilnīgu darbu pabeigšanas un tīklu nodošanas ekspluatācijā. Prognozējams izbūvēto tīklu nodošanas ekspluatācijā termiņš 2019.gada oktobris.

Lai veiktu pieslēgumu ir nepieciešams iesniegt SIA "BŪKS" fiziskas vai juridiskas personas TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMU, blanka ir pieejama SIA "BŪKS" mājaslapā sadaļa PAKALPOJUMI vai SIA "BŪKS" biroja Rīgas iela 67, Baldone darba laikā.

Papildus informācija par pieslēgumiem SIA "BŪKS" mājaslapā vai pa tālruņa nr. 67932700 un rakstot uz e-pasta adresi: baldonebuks@inbox.lv

SIA "BŪKS" administrācija