A+ A

Baldonē pirmo reizi notiek jaundzimušo sveikšanas pasākums!

22.07.2019
Drukāt

2019.gada 13.jūlijā Baldonē norisinājās vēl nebijis pasākums “Es esmu mazais baldonietis”. Pasākuma mērķis bija sveikt tos jaundzimušos, kuri Baldones dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 2019.gadā, laika posmā no 1.janvāra līdz 30.jūnijam, un, ja jaundzimušo vecāki ir ieradušies Baldones novada dzimtsarakstu nodaļā un aizpildījuši pieteikuma anketu.

Pasākums norisinājās ļoti sirsnīgā gaisotnē Baldones novada domes administrācijas ēkā. Pasākumā tika sveikti 12 jaundzimušie un viņu vecāki, no kuriem 10 bija meitenītes un 2 zēni. Kopumā pasākumu apmeklēja 43 cilvēki. Pasākuma apmeklētājus priecēja kokļu ansamblis “DZĪTARI”. Pasākuma laikā svinīgo uzrunu teica Baldones novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa un Baldones novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Jēkabsone, kā arī izpilddirektore Tatjana Tihoņenko.

Baldones novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sigita Bērziņa vēlas patiekties visiem jaundzimušo vecākiem un ģimenes locekļiem par atsaucību, pozitīvismu un neaprakstāmi sirsnīgajām emocijām pasākuma norises laikā. “Es ļoti ceru, ka Baldonē turpmāk būs par vienu brīnišķīgu pasākumu vairāk. Liels paldies visiem, kas ieradās.”

Sigita Bērziņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja