A+ A

BŪVDARBU LAIKĀ TIKS SLĒGTA ZĪĻU IELA

26.06.2019
Drukāt

Turpinās ūdensvada un kanalizācijas tīklu un sūkņu staciju izbūves darbi Kohēzijas Fonda (KF) projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldonē" (Nr.5.3.1.0/17/I/006)  ietvaros.

Sākot ar šī gada 25. jūniju līdz 31.jūlijam tiks veikti rakšanas darbi tīklu izbūvei Zīļu ielā posmā no Zīļu un Tilta ielas krustojuma līdz Zīļu ielai 35

Transporta kustība minēta posma tiks pilnīgi slēgta, paredzot apbraukšanu pa Silmaču, Iecavas ielām un Spaļinieku ceļu, skatīt  shēmu.

Lūdzam ievērot visas brīdinājuma zīmes un norādes. Rūpējoties par iedzīvotāju, īpaši bērnu, drošību, lūdzam bez vajadzības netuvoties būvlaukuma teritorijai, kā arī informējam, ka atrasties būvobjekta teritorijā bez būvniecības uzņēmuma pārstāvja pavadības ir aizliegts.

Jau iepriekš atvainoties par sagādātajām neērtībām. Būsim pateicīgi par savstarpējo izpratni projekta būvniecības laikā.

Lai konstruktīvi un ātri precizētu un atrisinātu jebkurus jautājumus, kas saistīti ar minētajiem būvdarbiem, aicinām jūs vispirms sazināties ar SIA “RERE Vide” darbu vadītājiem Miku Laukšteinu, zvanot darba laikā pa tālr. 29254914 vai Sandi Štrovaldu, zvanot pa tālruni 28855268.

SIA “BŪKS” administrācija