A+ A

Baldones novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti

29.05.2019
Drukāt

25. maijā noslēdzās Baldones novada aptauja jautājumā: "Vai Jūs atbalstāt Baldones novada pievienošanu citam novadam?".

Aptaujā piedalījās 856 Baldones novadā deklarētie iedzīvotāji. Uz jautājumu ar JĀ atbildēja 117, jeb 14,1%  un uz jautājumu ar NĒ atbildēja 713, jeb 85,9% respondentu.

Baldones novada domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers un priekšsēdētāja vietniece Inese Jēkabsone pateicas visiem novada iedzīvotājiem, kas piedalījās aptaujā. Ar šo aptauju mēs esam pierādījuši, ka sabiedrību interesē mūsu valstī un novadā notiekošie procesi. Iedzīvotāji nav vienaldzīgi par novada tālāko likteni. Domes deputātiem bija ne tikai tiesības, bet arī pienākums noskaidrot iedzīvotāju viedokli. Kaut arī aptaujas rezultātiem, nav tiešas ietekmes uz likumdošanu, tie atklāj iedzīvotāju nostāju šajā jautājumā un tas ļaus pašvaldībai turpmāk paust savu viedokli saziņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Iedzīvotāju aptaujas organizēšanā lielu ieguldījumu sniedza Baldones novada domes darbinieki, kas nesavtīgi šo darbu veica bez atlīdzības. Īpaši vēlamies pateikt paldies aptaujas komisijas vadītājai Sigitai Bērziņai, komisijas locekļiem Evitai Miezītei, Edītei Andreļevskai, Ilgai Deņisenokai. Iedzīvotāji varēja piedalīties aptaujā arī elektroniski - izmantojot elektronisko parakstu. Aptaujas rezultāti liecina, ka 85% iedzīvotāji, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu neatbalsta Baldones novada pievienošanu, kādam citam novadam. Jācer, ka VARAM ieklausīsies iedzīvotāju viedoklī un saglabās Baldones novadu kā patstāvīgu administratīvo teritoriju.