A+ A

Baldones novada dome aicina pieteikties vakantajam sabiedrisko attiecību speciālista amatam

21.03.2019
Drukāt

Baldones novada dome, reģ. Nr. 90000031245, aicina pieteikties vakantajam sabiedrisko attiecību speciālista amatam.

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes sabiedrisko attiecību speciālista amatam” jāiesniedz elektroniski uz adresi: dome@baldone.lv vai jānodrošina tā iesūtīšana Baldones novada domē, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kancelejā, 104.kab. līdz 08.04.2019., plkst.17:00. Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350

Nepieciešamās profesionālās zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība žurnālistikā vai sabiedrisko attiecību jomā;
 • vēlama vismaz 2 gadu pieredze sabiedrisko attiecību jomā;
 • pieredze preses relīžu, rakstu un informatīvu materiālu sagatavošanā;
 • pieredze foto/video materiālu sagatavošanā un apstrādē;
 • sadarbības un organizatora prasmes, analītiskā domāšana, ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, precizitāte, atbildība;
 • zināšanas un prasmes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanā un sociālo tīklu mārketingā;
 • spēja strādāt ātri un operatīvi gan patstāvīgi, gan komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru u.c. biroja tehniku un programmu Adobe Photoshop un Adobe InDesign;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (gramatika, interpunkcija), labas svešvalodu (angļu, krievu) zināšanas.

Amata pienākumi:

 • sagatavot informāciju par Baldones novadam nozīmīgiem pasākumiem un notikumiem nosūtīšanai citiem medijiem;
 • nodrošināt un pilnveidot Baldones novada mājaslapas saturu;
 • veidot, īstenot un sekmēt pašvaldības komunikāciju ar sabiedrību un iedzīvotājiem sociālajos tīklos;
 • nodrošināt Baldones novada domes un tās iestāžu normatīvo aktu, paziņojumu, sludinājumu u.c. sagatavotās informācijas publicēšanu informatīvajā laikrakstā “Baldones ziņas”, veikt izdevuma “Baldones Ziņas” maketēšanu programmā Adobe InDesign;
 • veikt afišu, diplomu, ielūgumu, pateicības rakstu un citu vizuālo materiālu maketu veidošanu un izgatavošanu;
 • piedalīties pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu organizētajos pasākumos, atspoguļot to norisi un nodrošinot foto reportāžas, veicināt sabiedrības līdzdalību pašvaldības norisēs.

Piedāvājam:

 • darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
 • normālu darba laiku - 40 stundas nedēļā;
 • darba algu EUR 1000.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV ar norādēm uz atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).