A+ A

Par aizliegumu atrasties uz Baldones novadā esošo ūdenstilpju ledus

07.03.2019
Drukāt

Saskaņā ar rīkojumu Nr. BND/2019/1-38/38-R no 2019. gada 4. marta ir aizliegts atrasties uz Baldones novada administratīvajā teritorijā esošo ūdenstilpju ledus. Par atrašanos uz ledus aizlieguma periodā paredzēts administratīvais sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.4. pantu.

Rīkojuma izpildes kontroli veiks Baldones novada pašvaldības policija.