A+ A

Skaidrojums par būvdarbiem uz ielām

07.03.2019
Drukāt

Skaidrojuma raksts par sarežģīto situāciju, kas izveidojusies uz Baldones ielām sakarā ar notiekošajiem jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem un ar tiem saistītajiem satiksmes ierobežojumiem.

Cienījamie Baldones iedzīvotāji!

Arī 2019. gadā būvuzņēmējs SIA “RERE Vide” turpina veikt vērienīgos ūdenssaimniecības attīstības darbus Baldones pilsētā.

Lai baudītu jaunās infrastruktūras ērtības nākotnē, aicinām būt saprotošiem un iecietīgiem pret notiekošajiem jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem un ar tiem saistītajiem satiksmes ierobežojumiem. Satiksmes ierobežojumi turpmākajos mēnešos būs šādās ielās – Dzirnavu, Saules, Pļavu, Senču, Lauku, Avotu, Kastaņu, Lejas, Mežmalas, Lazdu, Jāņu, Ziedu, Gravas, Zemes, Vēju, Zīļu u.c. ielās, kur notiks būvdarbi.

Minētie būvdarbi nozīmē īslaicīgus vai ilgāka laika perioda satiksmes ierobežojumus, paredzot pagaidu apbraucamos un piebraucamos ceļus, lai māju iedzīvotāji un viņu viesi varētu piekļūt īpašumiem. Aicinām Baldones iedzīvotājus un viņu viesus cītīgi sekot līdzi visām pagaidu ceļa zīmēm. Lūdzam jūs šobrīd nebraukt un nepārvietoties pa ikdienā ierastajiem maršrutiem, ja ir redzams, ka būvdarbi apgrūtinās kustību, tā vietā braukšanai izvēloties blakus ielas.

Šobrīd ir izveidojusies sarežģīta situācija arī saistībā ar ceļu segumu stāvokli. Šis laikapstākļu periods, kad ziema atkāpjas un palēnām iestājas pavasaris, kā arī nemitīgās āra gaisa temperatūras krasās svārstības un nokrišņi tiešā veidā ietekmē ielu stāvokli, kurās veicam būvdarbus. Kā būvnieki veicam preventīvas darbības, lai nodrošinātu piekļuvi īpašumiem, tomēr ceram uz jūsu izpratni, ka šādos starpsezonu laikapstākļos pēc ielu rakšanas darbiem nav pilnībā iespējams nodrošināt sausus un atjaunotus ceļa segumus, jo vēl ir par agru pielietot pilna cikla ceļu būvdarbu tehnoloģijas. Mēs plānojam minēto ielu segumu būvdarbus uzsākt vistuvākajā laikā.

Turpmākos mēnešus saistībā ar būvdarbiem būs jāsaskaras ar minētajām grūtībām, tomēr uzsveram, ka jau šogad situācija krasi uzlabosies un ielām segumi ar nomalēm būs atjaunoti!

Lai arī turpmāk konstruktīvi un ātri precizētu un atrisinātu jebkurus jautājumus, kas saistīti ar minētajiem būvdarbiem, aicinām sazināties ar SIA “RERE Vide” darbu vadītājiem Miku Laukšteinu, zvanot darba laikā pa tālr. 29254914, vai Sandi Štrovaldu, zvanot pa tālruni 28855268.

Precizēts projekta "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā" darbu izpildes grafiks

Ceļu atjaunošanas plāns

Būvdarbi tiek veikti “Būvuzraudzība sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu posmu izbūvei ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā”, (5.3.1.0/17/I/006)” ietvaros.