A+ A

Informācija par ūdenssaimniecības attīstības darbiem Baldones pilsētā

27.02.2019
Drukāt

Cienījamie Baldones iedzīvotāji!

Arī 2019. gadā, saskaņā ar plānoto, būvuzņēmējs SIA “RERE Vide” turpina veikt vērienīgos ūdenssaimniecības attīstības darbus Baldones pilsētā.

Lai baudītu jaunās infrastruktūras ērtības nākotnē, aicinām būt saprotošiem, pacietīgiem un iecietīgiem pret notiekošajiem jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbiem un ar tiem saistītajiem satiksmes ierobežojumiem šobrīd un turpmākajos mēnešos šādās ielās – Dzirnavu, Saules, Pļavu, Senču, Lauku, Avotu, Kastaņu, Lejas, Mežmalas, Lazdu, Jāņu, Ziedu, Gravas, Zemes, Vēju, Zīļu un citās ielās, kurās vēl notiks būvdarbi.

Minētie būvdarbi nozīmē īslaicīgus vai ilgāka laika perioda satiksmes ierobežojumus, pagaidu apbraucamos un piebraucamos ceļus, lai māju iedzīvotāji un viņu viesi varētu piekļūt īpašumiem.

Aicinām Baldones iedzīvotājus un viņu viesus cītīgi sekot līdzi visām pagaidu ceļa zīmēm, kas norāda par būvdarbiem un apbraucamajiem/piebraucamajiem ceļiem. Lūdzam jūs šobrīd nebraukt un nepārvietoties pa ikdienā ierastajiem maršrutiem, ja ir redzams, ka būvdarbi apgrūtinās kustību. Tā vietā izvēlieties blakus ielas, pa kurām apbraukšana  ir labāk iespējama.

Šobrīd ir izveidojusies sarežģīta situācija saistībā ar ceļu segumu stāvokli ielās pēc jau paveiktajiem būvdarbiem un būvdarbu laikā. Šis laikapstākļu periods, kad ziema atkāpjas un palēnām iestājas pavasaris, kā arī nemitīgās āra gaisa temperatūras krasās svārstības un nokrišņi, tiešā veidā ietekmē ielu stāvokli, kurās veicam būvdarbus.

Kā būvnieki, veicam preventīvas darbības, lai nodrošinātu piekļuvi īpašumiem. Vēlamies un ceram uz jūsu izpratni, ka šādos starpsezonu laikapstākļos pēc ielu rakšanas darbiem nav pilnībā iespējams nodrošināt sausus un atjaunotus ceļa segumus, jo vēl par agru ir pielietot pilna cikla ceļu būvdarbu tehnoloģijas.

Mēs plānojam minēto ielu segumu būvdarbus uzsākt vistuvākajā laikā, par ko drīzumā informēsim un varēsiet paši pārliecināties.

Ļoti svarīgi izprast, ka saistībā ar būvdarbiem šobrīd un vēl turpmākos mēnešus būs jāsaskaras ar minētajām grūtībām, tomēr uzsveram, ka jau šogad un tuvākajā laikā situācija krasi uzlabosies, un ielām segumi ar nomalēm būs atjaunoti! Paturēsim prātā: “Tagad ir grūti, bet jau pavisam drīz būs labi un skaisti!”

Lai arī turpmāk konstruktīvi un ātri precizētu un atrisinātu jebkurus jautājumus, kas saistīti ar minētajiem būvdarbiem, aicinām jūs vispirms sazināties ar SIA “RERE Vide” darbu vadītājiem Miku Laukšteinu, zvanot darba laikā pa tālr. 29254914 vai Sandi Štrovaldu, zvanot pa tālruni 28855268.

Ar cieņu,
SIA “RERE Vide” projekta komanda

Būvdarbi tiek veikti „Būvuzraudzība sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu posmu izbūvei ES Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā”, (5.3.1.0/17/I/006) ietvaros”.