A+ A

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu

06.02.2019
Drukāt

Lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu, 2018.gada 28.maijā Baldones novada domes sēdē apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi «Par līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās». Tie nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādei, kā arī līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 1.novembrim.

Pieteikumu iesniedz Baldones novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas iela 97, Baldonē, LV- 2125) vai Baldones novada domes kancelejā.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Baldones novada pašvaldības interneta mājas lapā: www.baldone.lv.

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot uz tālruni 67932066, sūtot jautājumus elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv vai klātienē Baldones novada domē.