A+ A

Meklējam kolēģi - Attīstības nodaļas vadītāju

18.01.2019
Drukāt

Baldones novada dome, Reģ.Nr. 90000031245, izsludina pretendentu pieteikšanos uz ATTĪSTĪBAS NODAĻAS VADĪTĀJA amata vietu.

Prasības:

 • Augstākā izglītība - vēlama uzņēmējdarbības vadības, ekonomikas, inženierzinātnēs vai citā jomā, ir nepieciešamas zināšanas un izpratne dažādās jomās, piemēram, iepirkumu un vadības zinībās.
 • Vadības pieredze - cilvēkresursu vadīšana, budžeta plānošanas un izpildes kontrole, projektu sagatavošanas un ieviešanas vadība -  vismaz 3 gadus pēdējo 7 gadu laikā.
 • Normatīvo aktu, saistībā ar ārvalstu un valsts finansējumu pašvaldību investīciju projektu sagatavošanu pārzināšana. 
 • Pieredze ES programmu līdzfinansētu projektu pieteikumu sagatavošanā un īstenošanā pašvaldībām. 
 • Pieredze attīstības programmu izstrādē pašvaldībām.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas angļu valodas zināšanas
 • Prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, organizēt darbu, motivēt citus darbiniekus, koordinēt darbu kopēju izpildi u.c. ar amatu un ar pašvaldības kompetenci saistīto jautājumu pārzināšana.
 • Vēlme un spēja veidot un noturēt pozitīvas attiecības lietišķajā saskarsmē ar partneriem un klientiem, un ikdienas darbā ar kolēģiem.
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt, koordinēt un atbildēt par nodaļas darbu atbilstoši funkcijām un darbinieku pienākumu sadalei. 
 • Sastādīt nodaļas budžetu un kontrolēt tā izlietojumu.
 • Koordinēt un pārraudzīt pašvaldības attīstības plānošanas procesu.  
 • Īstenot Baldones novada attīstības stratēģijas izstrādi un ieviešanu. 
 • Organizēt un pārraudzīt, dažāda līmeņa projektu izstrādes procesus.
 • Nodrošināt Baldones pašvaldības interešu pārstāvniecību valsts un pašvaldību institūciju organizētajos ekonomiskās attīstības veicināšanas un investīciju piesaistes pasākumos un nacionālo, reģionālo attīstības dokumentu izstrādē. 
 • Organizēt sadarbību ar novada uzņēmējiem, veicinot ekonomiskās attīstības projektu realizēšanu un investīciju piesaisti pašvaldības teritorijā. 
 • Veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem, Sekmēt sadarbību un realizēt kopīgus projektus ar starptautiskajām sadraudzības pašvaldībām un organizācijām.
 • Organizēt statistikas un monitoringa datu apkopošanu par novada vides un ekonomisko attīstību (pašvaldībām, NVO, biznesa struktūrām Latvijas Republikā, novadā).
 • Sagatavot lēmumu projektus un priekšlikumus novada domes un tās komiteju sēdēm savas kompetences ietvaros.

Piedāvājam:

 • Atalgojumu – EUR 1300.00 (viens tūkstotis trīs simti) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.
 • Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes sabiedrisko attiecību speciālista amatam” jāiesniedz elektroniski, sūtot e-pastu uz dome@baldone.lv, vai pa pastu/personīgi - Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kanceleja, 104. kab. līdz 04.02.2019. plkst.17.00. Tālrunis uzziņām: 67932350.