A+ A

Meklējam kolēģi - Projektu vadītāju

08.01.2019
Drukāt

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam PROJEKTU VADĪTĀJA amatam.

Nepieciešamas profesionālās zināšanas un prasmes:

 • Vēlama augstākā izglītība projektu vadībā, inženierzinātnēs, ekonomikā vai vadības zinātnēs.
 • Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamas zināšanas projektu vadīšanas teorētiskajos pamatos, projektu vadīšanas metodēs, tehnikā, projektu kvalitātes vadīšanā, projektu risku vadīšanā, projektu personāla vadīšanā, budžeta veidošanā, projektu dokumentācijas vadīšanā.
 • Pieredze Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu sagatavošanā. Priekšroka pretendentiem ar pieredzi  pašvaldības institūciju darbā.
 • Atbildības sajūta, precizitāte un spēja argumentēt veikto darbību. Komunikācijas prasmes, prasme orientēties sarežģītās situācijās. Prasme strādāt komandā.
 • Teicamas latviešu, angļu valodas zināšanas, vēlamas papildu valodu zināšanas.

Amata pienākumi:

 • Nodrošināt projektu vadību - sagatavot projekta iesniegumus publiskā finansējuma piesaistei, plānot projekta posmus, sekot projekta plānu izpildei, analizēt rezultātus, sagatavot projekta atskaites, nodrošināt projekta publicitāti, administrēšanu un dokumentēšanu.
 • Organizēt projekta komandu, nodrošinot projektā iesaistīto sadarbību un projekta sekmīgu realizāciju.
 • Sagatavot projektu iesniegumus publiskā finanšu līdzekļu piesaistei no nacionālajiem un starptautiskajiem finanšu instrumentiem.
 • Izstrādāt projekta priekšlikumu, nosakot projekta mērķi, projektam nepieciešamo laiku, atsevišķo posmu izpildes termiņus, izmaksas un iespējamos riskus.
 • Pirms projekta uzsākšanas veikt projekta finansiālo analīzi, lai noteiktu iespējamos ieguvumus vai zaudējumus, kā arī analizēt projekta riskus (izvērtēt tā vājos posmus, kas varētu apdraudēt kādu projekta posmu vai visu projektu).
 • Nepieciešamības gadījumā iespēju robežās sniegt konsultācijas, metodisko un tehnisko palīdzību projektu iesniegumu sagatavošanā Baldones novada pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām.
 • Pārstāvēt Baldones novada domi semināros un sanāksmēs, kas saistīti ar ES fondiem un citiem finanšu instrumentiem.
 • Sagatavot domes lēmumu projektus.

Piedāvājam:

1. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

2. Normālu darba laiku - 40 stundas nedēļā.

3. Darba algu EUR 958.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV ar norādēm uz atsauksmēm, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikums ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes projektu vadītāja amatam” jāiesniedz elektroniski, sūtot e-pastu uz dome@baldone.lv, vai pa pastu/personīgi - Baldones novada dome, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, LV-2125, kanceleja, 104. kab. līdz 21.01.2019. plkst.17.00.

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350