A+ A

Meklējam kolēģi - Juridiskā dienesta vadītāju

20.12.2018
Drukāt

Baldones novada dome, reģ.Nr.90000031245, aicina pieteikties vakantajam JURIDISKĀ DIENESTA VADĪTĀJA amatam.

Prasības pretendentam:

1. Augstākā izglītība tiesību zinātnēs.

2. Vēlama vismaz 3 gadu pieredze valsts vai pašvaldību institūcijā pēdējo 3 gadu laikā.

3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

4. Zināšanas un pieredze Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā.

5. Prasme sastādīt procesuālus dokumentus tiesai un pārstāvēt pašvaldības intereses tiesvedību procesos.

6. Prasme strādāt ar lielu informācijas apjomu un tā izklāsta, un argumentācijas spējas.

7. Atbildēt par uzdotā darba norisi, rezultātiem un par paša pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenie amata pienākumi:

1.  Sniegt atzinumus, slēdzienus par domes lēmumu, rīkojumu, līgumu u.c. juridiska rakstura dokumentu projektiem, izvērtēt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

2. Sadarbībā ar domes iestādēm, struktūrvienībām un nodaļām sagatavot nolikumu, instrukciju, kā arī citu pašvaldības iekšējo normatīvo aktu projektus un to grozījumus.

3. Pārstāvēt domes intereses visu līmeņu Latvijas Republikas tiesās. Sagatavot prasības pieteikumus, paskaidrojumus un iebildumus iesniegšanai tiesu instancēs. Sagatavot tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus.

4. Sniegt juridiskas konsultācijas domes deputātiem un administrācijas darbiniekiem.

5. Sagatavot atbildes uz iedzīvotāju, juridisko personu, valsts un pašvaldību iestāžu iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem.

6. Regulāri informēt administrācijas darbiniekus un struktūrvienību vadītājus par grozījumiem normatīvajos aktos.

Piedāvājam:

1. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

2. Normālu darba laiku - 40 stundas nedēļā.

3. Darba algu EUR 1305.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

Pretendentam jāiesniedz:

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums Baldones novada domes Juridiskā dienesta vadītāja amatam” iesniegt līdz 07.01.2019. plkst.12.00, nogādājot personīgi vai pa pastu Baldones novada domē, Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, 1. stāvā, domes kancelejā (104. kab.), vai sūtot elektroniski uz e-pastu dome@baldone.lv.

Pēc noteiktā termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izskatīti.

Kontakttālrunis 67932350.

 

Uzzini par citām pašvaldībā aktuālajām vakancēm.