A+ A

Aicinām darbā izpilddirektoru

06.12.2018
Drukāt

Baldones novada dome, Reģ.Nr. 90000031245,  izsludina pretendentu pieteikšanos uz IZPILDDIREKTORA amata vietu.

Prasības:

 1. Augstākā izglītība kādā no jomām, kas tieši saistītas ar izpilddirektora pienākumu izpildi (ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs, būvniecībā, jurisprudencē).
 2. Vismaz 3 gadu pieredze iestādes, uzņēmuma vadībā vai izpilddirektora amatā pēdējo 5 gadu periodā.
 3. Pašvaldības darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana.
 4. Prasme analizēt iestādes darbību, identificēt problēmas un izstrādāt risinājumus.
 5. Teicamas komunikācijas prasmes mutvārdos, rakstveidā un saskarsmes kultūra.
 6. Prasme vadīt lielu kolektīvu, komandas darbu, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus.
 7. Labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 8. Prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku.
 9. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 10. “B” kategorijas autovadītāja apliecība.
 11. Pieredze publisko iepirkumu jomā.

Galvenie amata pienākumi:

 1. Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, nolikumu un citu normatīvo aktu izpildi.
 2. Dot rīkojumus pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem.
 3. Pārraudzīt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, tai skaitā savas kompetences ietvaros nodrošināt to darbības nepārtrauktību, lietderību, tiesiskumu un atbilstību labas pārvaldības principiem.
 4. Piedalīties pašvaldības budžeta sagatavošanā.
 5. Organizēt gada publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniegt tos apstiprināšanai domei.
 6. Domes noteiktajā kārtībā rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēgt saimnieciskus darījumus ar juridiskām un fiziskām personām.
 7. Kontrolēt pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu.
 8. Pārstāvēt pašvaldību kā pasūtītāju, organizējot iepirkumu procedūras pašvaldības vajadzībām. Piedalīties iepirkumu komisijas darbā.
 9. Piedalīties ES struktūrfondu līdzfinansēto celtniecības un rekonstrukcijas projektu sagatavošanā, realizācijā. Pārraudzīt un koordinēt šos darbus.
 10. Organizēt un pārraudzīt pašvaldības atkritumu saimniecību, risināt ar to saistītos jautājumus.

Amata atbildība:

 1. Par atbildībā nodotās mantas apsaimniekošanu, lietderīgu izmantošanu un saglabāšanu.
 2. Par pašvaldības pasūtījumu tehniskās izpildes kvalitātes nodrošināšanu.
 3. Par pašvaldības finanšu resursu lietderīgu izmantošanu.

Piedāvājam:

 1. Atalgojumu – EUR 1600.00 (viens tūkstotis seši simti) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.
 2. Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku no 01.02.2019.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Motivēta pieteikuma vēstule ar redzējumu par Baldones novada darbību un turpmāku attīstību.
 2. Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm.
 3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums izpilddirektora amatam” iesniegt līdz 04.01.2019. plkst.12.00 personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (104. kab.), adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv. Tālrunis uzziņām: 67932350.