A+ A

Par atbalstu politiski represētajiem iedzīvotājiem

08.11.2018
Drukāt

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, Baldones novada pašvaldība, pamatojoties uz 2013. gada 20. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”,  paredz vienreizēju materiālu atbalstu EUR 50 apmērā tiem Baldones novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuriem ir spēkā politiski represētas personas statuss.

Baldones novada Sociālais dienests konkrēto atbalsta veidu plāno izmaksāt novembrī, pārskaitot to uz personas norādīto norēķinu kontu, kas Sociālā dienestā ir iesniegts iepriekšējos gados.
Ja Jūsu norēķinu konts ir mainījies vai arī nepieciešams mainīt izmaksas kārtību, lūdzam sazināties ar Baldones novada Sociālā dienesta darbiniekiem, zvanot - 67932067, 67350996 vai 67350993, rakstot –
soc.dienests@baldone.lv vai ierodoties klātienē – Pārupes ielā 3, Baldonē.