A+ A

Par atbalstu 1991. gada barikāžu dalībniekiem

08.11.2018
Drukāt

2018. gada 28. augustā Baldones novada dome pieņēma lēmumu Nr. 23 (prot.Nr.10) “Par atbalstu 1991.gada barikāžu dalībniekiem”, kas paredz atbalstīt Baldones novadā deklarētos 1991. gada barikāžu dalībniekus, piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas par viņam piederošu nekustamo īpašumu, kurā persona ir deklarēta. Lai saņemtu atvieglojumu, personai, sākot ar 2019. gada 2. janvāri, jāierodas Baldones novada domē, 106.1 kabinetā (1. stāvā) un jāuzrāda barikāžu dalībnieka apliecība. Atvieglojumus jāpiemēro, sākot ar 2019.gada 1. janvāri.