A+ A

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod

27.09.2018
Drukāt

Baldones novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Baldones novadā - “Dzeguzes”, Baldones pagastā, Baldones novadā, kadastra numurs  8025 002 0160, kadastra apzīmējums 8025 002 0160 ar kopējo zemes platību 6.98 ha. Izsoles sākumcena noteikta EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro).

Dalībai izsolē var reģistrēties līdz 2018. gada 14. novembrim plkst. 12.00, iesniedzot attiecīgo pieteikumu.

Izsoles vieta un laiks: Baldones novada dome Pārupes ielā 3, Baldonē, Baldones nov., 2018. gada 15. novembrī plkst.15. 00, zālē.

Lasīt vairāk par izsoli