A+ A

PPP biedrība "Zied zeme" aicina novērtēt LEADER programmas sniegtos rezultātus

19.09.2018
Drukāt

Biedrība kopš 2015. gada Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes un Baldones novados īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju (SVVA), kuras ietvaros organizēti 6 LEADER projektu konkursi, semināri, konferences un pieredzes apmaiņas pasākumi, lai sniegtu atbalstu gan projektu ideju formulēšanā, gan projekta iesniegumu sagatavošanā un īstenošanā.

Šobrīd biedrība ir nonākusi SVVA ieviešanas vidus posmā, kad svarīgi novērtēt LEADER programmas sasniegtos rezultātus un tā ietekmi uz dzīves kvalitātes izmaiņām, tāpēc stratēģijas novērtēšanai tiek lūgta novadu iedzīvotāju palīdzība.

Aptauja ir anonīma un dati tiks izmantoti apkopotā veidā, lūdzu atbildiet to līdz 24. septembrim.