A+ A

Baldones novada dome aicina pieteikties iepirkumu komisijas locekļa vietai

04.09.2018
Drukāt

Baldones novada domes iepirkumu komisija darbu veic saskaņā ar iepirkumu komisijas nolikumu.
Komisijas darbs tiek organizēts pēc nepieciešamības darba dienās un darba laikā.
Komisijas loceklis, uzsākot pildīt pienākumus, kļūst par Valsts amatpersonu.

Pieteikumu un CV līdz 14.09.2018. plkst.12:00 var iesniegt:

  • personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (104.kab.);
  • sūtot pa pastu; adrese - Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads
  • ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: dome@baldone.lv.

Tālrunis uzziņām: 67932350.