A+ A

Baldonē atklāts Dienas centrs

16.08.2018
Drukāt

14. augustā Baldonē tika atklāts Dienas centrs, kas paredzēts novada senioru, personu ar īpašām vajadzībām, sociāli maznodrošinātu un mazaizsargātu personu, bezdarbnieku un pieaugušu personu ar funkcionāliem traucējumiem iesaistīšanai Baldones novada sabiedriskajā dzīvē.

Projekta vadītāja Inese Done stāsta: “Dienas centra izveide novadā ir ļoti svarīga, jo tas ir veids, kā dažādām sabiedrības grupām uzlabot dzīves kvalitāti, zināšanu un prasmju apguvi, kas nodrošina iespēju labāk integrēties sabiedrībā, bagātināt sociālo dzīvi un palielināt savas pašapkalpošanās spējas.”

Turpina Ineta Lazda, novada sociālā darbiniece pieaugušām personām un personām ar funkcionāliem traucējumiem: “Dienas centrs - tā ir iespēja senioriem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pabūt ārpus mājas domubiedru vidū, lai satiktos, palasītu presi, apgūtu datorprasmes, kopīgi dziedātu, muzicētu, lasītu, attīstītu savas radošās spējas, uzturētu možu garu un ķermeni, piedalītos diskusijās, kopīgi svinētu svētkus un dalītos savā pieredzē, līdz ar to mazinot savu vientulības un izolētības sajūtu. Dienas centrs ir vieta, kurā reāli iespējams satikties gan nopietnākās, gan ne tik nopietnās aktivitātēs, vienkārši pabūt kopā, kur esi pieņemts, saprasts un gaidīts.”

Projekta ietvaros tika izremontētas un labiekārtotas Dienas centram paredzētās telpas - nodarbību telpa, noliktava, labierīcības, gaitenis un koridors, tādējādi veidojot kompleksu dienas centra telpu vidi. Dienas centrs ir aprīkots ar nelielu virtuvi un nepieciešamo sadzīves tehniku, lai varētu mācīties elementārās pašapkalpošanās prasmes. Centra nodarbību telpa ir aprīkota ar datoru, tādējādi sniedzot iespēju centra apmeklētājiem apgūt pamata datorprasmes. Centra apmeklētājus gaidīs un par ikdienas radošajām un izglītojošajām aktivitātēm rūpēsies Dienas centra darba organizatore Daiga Dilbo.

Pašvaldības izpilddirektore Nelda Sniedze Dienas centra atklāšanā teic: “Mēs esam patiesi priecīgi, ka ir īstenots tik nozīmīgs projekts. Dienas centrs – tā ir iespēja dažādām sabiedrības grupām justies līdzatbildīgām, iesaistītām un nozīmīgām. Es ceru, ka Dienas centrs būs vieta, kur dzimt jaunām idejām, jauniem projektiem un jaunām biedrībām, un kur satikties arī jaunām māmiņām, kuras vēlas veidot kādu domubiedru vai atbalsta grupu.”

Dienas centra atklāšanā piedalījās un laba vēlējums teica gan novada iedzīvotāji, gan Baldones novada domes pārstāvji, Sociālā dienesta darbinieki, senioru biedrības "Sābri" pārstāvji, PPP "Zied Zeme" projektu vadītājs un konsultants Māris Cīrulis u.c. Atklāšanas dienā ikviens interesents varēja piedalīties pirmajā radošajā aktivitātē - ar krāsu un labu domu palīdzību ieaust savu vēlējumu Dienas centra spilvenu pārklājos.

Dienas centrs atrodas sociālā aprūpes centra “Baldone” ēkas pirmajā stāvā, Iecavas ielā 4, nodrošinot ērtu piekļuvi arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Centrs ir atvērts darba dienās no plkst. 10.00 – 14.00 un ir pieejams ikvienam interesentam bez maksas.

Foto no Dienas centra atklāšanas

Par projektu

Baldones novada domes projekts Nr. 17-04-AL02-A019.2201-000004 "Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai" īstenots Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015 – 2020 ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Dienas centra izveides kopējās izmaksas - EUR 27639,39, no kurām 70%  jeb EUR 19347,56 ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, bet 30% jeb EUR 8291,83 - Baldones novada pašvaldības finansējums.