A+ A

ATGĀDINĀJUMS par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu

09.08.2018
Drukāt

Baldones novada dome atgādina, ka tuvojas 2018.gada nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas trešais maksāšanas termiņš 15.08.2018. Pēdējais, ceturtais samaksas termiņš ir 15.11.2018.

Lūgums visiem nodokļu maksātājiem pārliecināties vai visi maksājumi veikti savlaicīgi un nav uzkrājies nodokļu parāds par iepriekšējiem periodiem, jo par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās nodokļu summas.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuriem ir kavēti iepriekšējo periodu maksājumi, lūgums pirms maksājuma veikšanas precizēt nokavējuma naudu uz maksāšanas brīdi, sazinoties ar Nekustamā īpašuma nodaļu pa tālruni 67932329 vai ar domes kasieri pa tālruni 67932466.

Drošākais un ērtākais veids NĪN nomaksai ir portāls www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv . Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājiem uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai.

Aicinām, NĪN maksātājus pieteikties maksāšanas paziņojumu un atgādinājumus saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai notiek portālā www.epakalpojumi.lv vai iesniedzot iesniegumu Baldones novada pašvaldībā, Pārupes ielā 3, 106-1 kabinetā vai domes kancelejā.

Baldones novada dome