A+ A

Ielūgums uz atvērto durvju dienu

07.08.2018
Drukāt

Ielūdzam uz atvērto durvju dienu dienas centrā otrdien, 14. augustā, no plkst. 13.00 līdz 17.00!

Līdz ar centra  un centra telpu atklāšanu novadā ir pieejams jauns pakalpojums, tādējādi  nodrošinot pakalpojuma pieejamību senioru, invalīdu, sociāli maznodrošinātu vai mazaizsargātu personu, bezdarbnieku un pieaugušo personu ar funkcionālajiem traucējumiem integrāciju sabiedriskajā dzīvē Baldones novadā.

Aicinām ikvienu interesentu uz atvērto durvju dienu 14. augustā no plkst.13.00  līdz 17.00, lai iepazītu centru un telpas, kas atrodas sociālā  aprūpes centra “Baldone’’ ēkas  Iecavas ielā 4 pirmā stāva telpās un ir pieejamas klientiem ar īpašām vajadzībām.
 

Telpas izveidotas un labiekārtotas, īstenojot projektu  “Dienas centra izveide pakalpojuma pieejamībai” Nr. 17-04-AL02-A019.2201-000004, piesaistot LEADER finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja
Attīstības nodaļa