A+ A

Jauna elektrības pieslēguma finansēšana aizsargātajiem lietotājiem

21.05.2018
Drukāt

Sociālais dienests informē iedzīvotājus, kuri ir aizsargātie lietotāji – trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I grupas invaliditāti, kuras lieto elektroenerģiju savās mājsaimniecībās pašu vajadzībām - valsts un sadales tīkla operators sedz elektroenerģijas pieslēguma ierīkošanu tajās mājsaimniecībās, kurās tā nekad nav bijusi pieslēgta, kā arī vienīgajam nekustamajam īpašumam, kurš ir pastāvīgi apdzīvots un objekts ir nodots ekspluatācijā vismaz 10 gadus.

Izmaksas, kuras tiek finansētas, nepārsniedz 15 000 eiro bez PVN, bet summu, kas pārsniedz 15 000 eiro, finansē aizsargātais lietotājs.

Ar kārtību sīkāk var iepazīties: https://likumi.lv/ta/id/293132-kartiba-kada-finanse-piesleguma-ierikosanu-aizsargatajam-lietotajam

Sociālais dienests