A+ A

Ūdenssaimniecības infrastruktūras būvdarbi Baldonē turpināsies

13.04.2018
Drukāt

Kopš 2016. gada SIA “BŪKS” ir uzsākusi projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldones pilsētā, II kārta” realizāciju.

2017. gadā tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Baldones novada domes līdzfinansējums, uzsākta tehniskā projekta izstrāde, kuru ir plānots pabeigt 2018. gada pirmajā ceturksnī.

2018. gada pirmajā ceturksnī ir plānots uzsākt iepirkuma procedūru būvdarbiem, lai jau 2018. gada vidū uzsāktu infrastruktūras izbūves darbus (maģistrālos tīklus), kurus plānots pabeigt līdz 2019. gada beigām.

Projekta ietvaros sadzīves kanalizācijas infrastruktūras izbūve tiks veikta, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Baldones novada domes līdzfinansējumam. Lai nodrošinātu kompleksu ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem, būvdarbu līgumu ietvaros ir plānots veikt arī ūdensapgādes sistēmas paplašināšanas darbus un to realizācijai Baldones novada dome ir plānojusi ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Laika periodā no 2018. līdz 2022. gadam  ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus ir plānots veikt Baldones pilsētā, kā arī veikt vairāku maģistrālo vadu izbūvi sadzīves kanalizācijas ūdeņu savākšanai, novadīšanai un attīrīšanai.

Projekta kopējās izmaksas tiek vērtētas 4,4 milj. EUR (iesk. PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums sastāda 1,8 milj. EUR apmērā, pārejās ir Baldones novada pašvaldības.