A+ A

Par PII “Vāverīte” darbu vasaras mēnešos

10.04.2018
Drukāt

Baldones PII “Vāverīte” vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā) darbu turpinās ierastajā dienas ritmā no plkst.7:00 – 19:00.

Šī gada martā bērnu vecākiem tika organizēta aptauja par bērnu apmeklējumu vasaras mēnešos. Aptaujas rezultāti ir apkopoti un pēc vecāku aptaujas rezultātiem, iestāde nodrošinās 5 apvienotās grupas esošajiem izglītojamiem, kurās katrā no tām strādās 2 pedagogi un 3 skolotāju palīgi.

Ar 1.jūniju viena grupa tiks atvērta 2016.gadā dzimušajiem bērniem, kuru vecāki 6.martā uzrakstīja iesniegumu par iestādes apmeklēšanu.

Jūlijā un augustā darbosies 4 apvienotās grupas un 1 grupa - 2016.gada bērnu grupiņa.

Vēlos informēt bērnu vecākus, ka skolotājas un skolotāju palīgi grupās bērniem mainīsies, jo vasarā skolotājas dodas atvaļinājumos. Atvaļinājums skolotājām ir divi mēneši. Neskatoties uz skolotāju un skolotāju palīgu atvaļinājumiem, izglītojamie vasarā tiks nodrošināti ar rotaļnodarbībām, aktivitātēm un svētkiem – Līgo svētkiem un mazo saimnieču dienu – Annas dienu.

Ēdināšanas pakalpojumu vasarā bērni saņems no SIA “Krīga”. SIA “Krīga” bērnu vecākiem atgādina pārlūkot savstarpēji noslēgtos līgumus un par vasaras mēnešiem stingri ievērot līguma noteikumus – līdz 31.maijam samaksāt par jūnija mēnesi, utt., kā arī ievērot noteikumu – līdz plks.8:30 vecākiem paziņot par bērna neierašanos iestādē.

Ar novada domi tiek saskaņots iestādes lūgums atļaut 30. un 31. augustu darbiniekiem strādāt, neuzņemot bērnudārzā bērnus, jo kolektīvam ir jāsakārto grupas jaunam darba cēlienam, jānovada darba drošības, ugunsdzēsības instrukcijas, jāorganizē pedagoģiskā sēde. Jau savlaicīgi lūdzu bērnu vecākus plānot šīs divas dienas.

Grupu saraksti tiks veidoti pēc 15.maija.

Informācija pa tālruni 26531542.

Uz sadarbību,
V. Kaufmane
Vadītāja