A+ A

SIA "BŪKS" atgādina: ūdens skaitītāju rādījumi jānodod katra mēneša 26. - 28. datumā

25.01.2018
Drukāt

Atgādinām, ka ir ļoti svarīgi noteiktajā laikā uzņemt un paziņot ūdens skaitītāja rādījumus.
Rādījumi jāuzņem mēneša 26. - 28. datumā, un tas jāpaziņo SIA "BŪKS". 

Kā arī, lai nodrošinātu precīzāku datu uzskaiti par patērēto ūdens daudzumu, lūdzam turpmāk ūdens skaitītāju rādījumā norādīt arī ciparus aiz komata.

Ja nav savlaicīgi iesniegti ūdens skaitītāju rādījumi, Jums nākas papildus maksāt par patērētā ūdens starpību starp mājas kopējo skaitītāju un dzīvokļos esošajiem.
Ūdens skaitītāja rādījumi jāpaziņo savlaicīgi visiem mājas iedzīvotājiem. Ja kaut viens mājas iedzīvotājs nav paziņojis ūdens skaitītāja rādījumus, nevaram izveidot rēķinus visai mājai.

Vēlāk iesniegtie ūdens skaitītāja rādījumi netiks ņemti vērā un maksu par patērēto ūdeni un kanalizāciju datorprogramma aprēķinās automātiski, ņemot vērā pēdējo trīs mēnešu vidējo ūdens patēriņu, bet ne ilgāk kā 3 mēnešus pēc kārtas.     

Atgādinām, ka jāpievērš uzmanība arī ūdens skaitītāja verifikācijas (pārbaudes) datumam, tas jānomaina trīs mēnešu laikā no norādīta datuma, pretēja gadījuma tas tiek noņemts kā nederīgs un dzīvoklim tiek aprēķināta visa mājas kopējā skaitītāja starpība.

Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumi Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" 29.punkts.

SIA “BŪKS” administrācija