A+ A

Paziņojums

19.12.2017
Drukāt

BALDONES NOVADA DOME (reģ.Nr.90000031245) izsludina pretendentu pieteikšanos uz BŪVINSPEKTORA amata vietu

Prasības:

 1. Atbilstība Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām, tajā skaitā:

  1.1. Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā;
  1.2. Patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras jomā arhitekta profesijā vai būvniecības jomā būvinženiera profesijā;
  1.3. Patstāvīgā prakse arhitektūras vai būvniecības jomā ne mazāka par diviem gadiem pēc būvspeciālista sertifikāta saņemšanas (minētajai praksei jābūt iegūtai pēdējo piecu gadu laikā);
  1.4. Lai noslēgtu darba līgumu, amata kandidātam jābūt reģistrētam būvinspektoru reģistrā;
 2. Zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

 3. Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

 4. Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office) un prasme strādāt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);

 5. B kategorijas autovadītāja apliecība;

 6. Augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā (arī intensīvos darba apstākļos).

Galvenie amata pienākumi:

 1. Kontrolēt būvniecības procesa tiesiskumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

 2. Kontrolēt būvdarbus Baldones novada administratīvajā teritorijā;

 3. Kontrolēt ekspluatācijā pieņemtas būves drošumu;

 4. Kontrolēt esošo ēku un būvju atbilstību Baldones novada domes saistošajiem noteikumiem, neatbilstību gadījumā sagatavot un nosūtīt brīdinājumus un atzinumus ēku un būvju īpašniekiem, sagatavot būvvaldes lēmumu projektus par ēku un būvju klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku vai būvi.

 5. Pieņemt būves ekspluatācijā, novērtējot būves gatavību ekspluatācijai, kā arī atbilstību normatīvajiem aktiem būvniecības jomā un būvprojektam, sastādot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā;

 6. Apsekot būvi dabā un izdot izziņu par būves neesību;

 7. Izskatīt un sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem;

 8. Sagatavot administratīvo aktu un uzziņu projektus;

 9. Konsultēt juridiskās un fiziskās personas par būvniecības jautājumiem.

Piedāvājam:

 1. Atalgojumu – EUR 1066.00 (viens tūkstotis sešdesmit seši) mēnesī, pirms nodokļu nomaksas;

 2. Nepilnu darba laiku 26 darba stundas nedēļā;

 3. Darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Iesniedzamie dokumenti:

 1.  Motivēta pieteikuma vēstule;

 2. Dzīvesgājuma apraksts (CV) ar norādi uz atsauksmēm;

 3. Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (tiekoties tiks lūgts uzrādīt oriģinālus).

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums būvinspektora amatam” iesniegt līdz 12.01.2018. plkst.12:00 personīgi, Baldones novada domē, 1.stāvā, domes kancelejā (104.kab.), sūtot pa pastu, adrese: Pārupes iela 3, Baldone, Baldones novads, vai elektroniski uz e-pastu: dome@baldone.lv. Tālrunis uzziņām: 67932350.