A+ A

Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai:

16.10.2017
Drukāt
Īpašuma nosaukums Kadastra numurs Zemes vienības kadastra apzīmējums Platība, ha Kadastrālā vērtība 2017.gadā EUR
Dzeguzes 8025 002 0160 8025 002 0160 6,98 4873
Bērzkalni (neiznomāto daļu) 8025 008 0191 8025 008 0191 3,2 9351 par 13,23ha

Pieteikties līdz 2017.gada 16.novembrim
Sīkāku informāciju var iegūt Baldones novada domes Nekustamā īpašuma un zemes ierīcības nodaļā 106-1 un 106-2 kabinetos, kontakttālrunis 67932883, 67932329