A+ A

DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKI VAR IEPAZĪTIES AR MĀJU TĀMĒM UN APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU 2018.GADAM

16.10.2017
Drukāt

SIA "BŪKS" informē, ka daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2018.gadam, kā arī ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem var iepazīties, sākot no 2017.gada 16.oktobra.

Dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar informāciju SIA "BŪKS" biroja, Rīgas ielā 67,
(tālr.: 67932700 vai 20114084)
apmeklētāju pieņemšanas laikā
pirmdienās 13:00 – 18:00
ceturtdienās 9:00 – 12:00

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.408 ("Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi") nosaka - "par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu (piemēram, mājas lieta, interneta mājaslapa, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu."

Šos paziņojumus dzīvokļu īpašnieki saņēma savās pastkastītēs.

SIA "BŪKS" informē, ka atbilstoši MK noteikumos Nr.408 noteiktajai kārtībai, pārvaldnieks vienas nedēļas laikā nosūta tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašniekam pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas.