A+ A

`„Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI” realizē projektu

29.09.2017
Drukāt

Biedrība „Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI”, šogad ir veiksmīgi realizējusi ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu „Materiālās bāzes  izveide kokļu ansamblim DZĪTARI”.

>>>

Baldones kokļu ansamblī „DZĪTARI”, kas ir viens no pazīstamākajiem kokļu ansambļiem ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām, darbojas jaunieši, kuriem muzicēšana ir dzīvesveids. 26 ansambļa pastāvēšanas gadu laikā ir plūkti lauri ne vienā vien konkursā - ansamblis ir dažādu Latvijas un starptautisku konkursu un festivālu laureāts. Ar savu prieku un vēlmi strādāt, ansamblis ir parādījis, ka sevi pilnveidot var ne tikai skolā, bet kvalitatīvi un interesanti laiku pavadīt var arī aktivitātēs, ko var saukt par atpūtu, vienlaicīgi paplašinot savu redzeslauku un  gūstot daudz pozitīvu emociju gan sev, gan apkārtējiem.

Lai veicinātu un atbalstītu kokles spēles tradīciju saglabāšanu un attīstību Baldones novadā, „Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI” ar ES fondu atbalstu realizēja projektu, kā rezultātā ir iegādāti 3 profesionāli, pilnībā aprīkoti skaisti un skanīgi mūzikas instrumenti – koncertkokle, basa kokle un etnogrāfiskā kokle. Līdz ar šo instrumentu iegādi kokļu ansamblis DZĪTARI nu ir radis  iespēju arī tiem jauniešiem, kuriem nav sava personīgā mūzikas  instrumenta, bet ir vēlme muzicēt, iesaistīties  ansambļa muzikālajās aktivitātēs.

Neatņemama koncertu sastāvdaļa ir arī tautastērps, tādēļ projekta īstenošanas rezultātā DZĪTARI vajadzībām ir iegādāti arī 11 krāšņi Zemgales novada tautastērpi , kas ļauj ansamblim izveidot pievilcīgu vizuālo tēlu – tik ļoti piederīgu koklei un tautas mūzikai, ceļot ansambļa pašapziņu, ļaujot skaisti un pilnvērtīgi prezentēt mūsu tautas kultūru ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

Augusta sākumā, Baldones novada svētku ietvaros, Baldones ev. lut. baznīcā izskanēja koncerts „Laiks”, kura ietvaros tika prezentēti jaunie tautastērpi un mūzikas instrumenti. Ar baznīcas svētību un kokļu meistara Imanta Robežnieka  ceļavārdiem koklītes nu ir nodotas DZĪTARU gādībā un jauno mūziķu rokās uzsāk savu ceļu! Tādēļ, sākot jauno sezonu, ansamblis ar prieku gaida jaunus dalībniekus – ja patīk jauni izaicinājumi un ir kaut nelielas iemaņas kokles spēlē, pievienojies!  Tā ir lieliska iespēja sevis attīstībai un pilnveidei, jauniem iespaidiem un neaizmirstamām emocijām, koncertiem, ceļojumiem un kopības sajūtai!

Vairāk info :

dzitari@dzitari.lv

www.facebook.com/Dzitari

Projekta vadītāja
Inta Rēvolde