A+ A

Mūzikas pamatskolai būs pieejams sporta aktivitāšu laukums pils parkā

05.09.2017
Drukāt

Apstiprināts LEADER projekts “Publiska sporta aktivitāšu laukuma izveide jauniešiem”
Nr. 17-04-AL02-A019.2202-000006

 

Baltā pils un tai piegulošais parks  (kādreizējā Baltijas virsmežziņa Mickeviča medību pils, būvēta 1901.gadā), 1985. gadā tika iekārtota, kā mūzikas skola un kopš 1993.gada uz mūzikas skolas bāzes izveidojās Baldones mūzikas pamatskola. Šobrīd teritorijā atrodas vairāk kā 25 gadus veci līdzsvara baļķi, šūpoles, kas nav izmantojamas, un futbola vārti, kuri ir jāatjauno. Projekta rezultātā paredzēts izveidot sporta laukumu: uzstādīt basketbola un volejbola laukumu, velo novietnes, ielu vingrošanas laukumu (6 dažādi elementi). Laukuma izveide jauniešiem ir svarīga un aktuāla, jo šajā pilsētas daļā āra sporta aktivitātēm paredzēta laukuma nav un par tā nepieciešamību liecina blakus esošā skola, kurai nav sporta zāles un nav labiekārtota sporta laukuma āra aktivitātēm. Laukuma izveide ir plānota publiska, visi izmantotie materiāli ir paredzēti izmantošanai ārtelpā un ilgtermiņā.
Vairāk par projektu lasiet ŠEIT


Informāciju ievietoja Attīstības nodaļa
29323110, attistiba@baldone.lv