A+ A

Informatīvs paziņojums Baldones iedzīvotājiem

09.08.2017
Drukāt

Sakarā ar ienākušām sūdzībām no atsevišķiem dienestiem par to, ka bieži izbraucot uz notikuma vietām nevar operatīvi atrast īpašumus, jo pie īpašumiem nav izvietotas ēku un būvju numuri vai nosaukumu plāksnes. Sakarā ar iepriekš minēto Baldones novada pašvaldības policijas darbinieki veiks īpašumu apsekošanu un pārbaudīs vai pie nekustamo īpašumu ēkām ir izvietotas īpašuma nosaukumu vai numerācijas plāksnes.

Lūgums Baldones iedzīvotājiem un īpašumu īpašniekiem, kuriem nav šo plākšņu tās iegādāties un izvietot pie sava īpašuma atbilstoši iepriekš minēto noteikumu prasībām.
Informējam, ka par Baldones novada domes 30.06.2014 saistošo noteikumu Nr.7 „Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu un karoga turētāju pie nekustamajiem īpašumiem Baldones novadā izvietošana un noformēšana” neievērošanu īpašuma īpašnieks vai tā tiesiskais valdītājs var tikt saukts pie administratīvās atbildības piemērojot tam naudas sodu līdz 25,00 euro.

Sagatavoja:
M.Zālītis
mob.20267662
mareks.zalitis@baldone.lv