A+ A

SIA “BŪKS” projekta ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldones pilsētā” pieslēgumu nodrošinājuma plāns

07.08.2017
Drukāt
Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baldonē” II kārtas mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju Baldones novada ūdenssaimniecības aglomerācijas zonā un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Projektā plānots palielināt to iedzīvotāju skaitu, kuriem ir iespēja saņemt normatīvajiem aktiem atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu, paplašinot Baldones pilsētas aglomerācijas zonas robežās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamību.

Kohēzijas fonda projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni ārējie inženierkomunikācijas kanalizācijas tīkli 10 km garumā, izbūvētas 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) un pašvaldība paredz izbūvēt 8,5 km jaunus ūdensapgādes tīklus. Projekta īstenošanas laikā sasniedzamais iznākuma rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu lietotāju skaits līdz 2022.gadam ir 650 iedzīvotāji, nodrošinot pakalpojuma pieejamību 65% lietotāju. Tabula atspoguļo pieslēgumu nodrošinājuma plānoto laika grafiku sadalījumā pa gadiem:

Gads

Plānotais pieslēgto iedzīvotāju skaits gadā

2019

50

2020

200

2021

370

2022

30

Kopā projekta īstenošanas laikā:

650

Projekta kopējas izmaksas tiek vērtētas 4,4 milj. EUR (iesk. PVN). Kohēzijas fonda līdzfinansējums  sastāda 1,8 milj. EUR apmērā, pārejas ir Baldones novada pašvaldības. Projekta realizācija plānota no 2018. līdz 2022.gadam.

- Pieslēgumu nodrošinājuma plāns
- Ielu saraksts, kur plānots izbūvēt kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus