A+ A

Atbalsts Daudzbērnu ģimenēm, dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm un trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm Baldones novadā

31.08.2017
Drukāt
Atgādinām, ka daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no 1. jūlija līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai ir iespēja saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem un obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamajiem. Atbalsts tiek sniegts Baldones novada izglītības iestāžu un internātskolu audzēkņiem, kā arī citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novada pašvaldībā. Atbalsts daudzbērnu ģimeņu skolēnam līdz 35,57 EUR par katru izglītojamo un 22,00 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēnam līdz 49,40 EUR par katru izglītojamo un 30,40 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Nepieciešams uzrādīt izdevumu apliecinošus čekus, kuri nav vecāki par trīs mēnešiem.

Atbalsts Daudzbērnu ģimenēm, dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu ģimenēm un trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm Baldones novadā

Atgādinām, ka daudzbērnu ģimenēm un trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm no 1. jūlija līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai ir iespēja saņemt atbalstu mācību līdzekļu iegādei skolēniem un obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamajiem. Atbalsts tiek sniegts Baldones novada izglītības iestāžu un internātskolu audzēkņiem, kā arī citu pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu obligātās apmācības audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novada pašvaldībā. Atbalsts daudzbērnu ģimeņu skolēnam līdz 35,57 EUR par katru izglītojamo un 22,00 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēnam līdz 49,40 EUR par katru izglītojamo un 30,40 EUR par katru obligātās pirmsskolas vecuma izglītojamo. Nepieciešams uzrādīt izdevumu apliecinošus čekus, kuri nav vecāki par trīs mēnešiem.

Aicinām saņemt daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu un dvīņu vai vairāk vienās dzemdībās dzimušo bērnu vecākiem atlaidi par ēdināšanas pakalpojumiem Baldones novada pirmsskolas izglītības iestādēs 50 % apmērā, iesniedzot iesniegumu no augusta mēneša, jo atbalsts tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz mācību gada beigām. Atbalsts trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu vecākiem tiek piešķirts no nākamā mēneša pirmās darba dienas līdz trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa beigām.

Lai saņemtu minētos atbalstus un pabalstus, ģimene deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Baldones novada teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus.

Sociālie atbalsti un pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar Baldones novada domes  20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”, 16.02.2016. saistošiem noteikumiem Nr. 3 “Grozījumi Baldones novada domes 2013. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 “Sociālā atbalsta veidi Baldones novada iedzīvotājiem”  un 20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Baldones novadā”. Iesniegumu iesniegt Baldones novada Sociālajā dienestā klientu pieņemšanas dienās. Klientu pieņemšanas dienas - Pirmdiena 800 - 1200, 1300-1900 un ceturtdienās 800-1200, 1300-1700.