A+ A

Par meža ugunsnedrošo laika posmu

09.05.2017
Drukāt

Pamatojoties uz 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"  412.punktu un hidrometeoroloģisko prognozi, nosaku meža ugunsnedrošā laikaposma sākumu visā valsts teritorijā sākot ar 2017.gada 1.maiju.

Valsts meža dienesta
ģenerāldirektors                      A.Krēsliņš