A+ A

Rīgas plānošanas reģions starptautiskā izstādē prezentē burāšanas iespējas Rīgas jūras līča piekrastē

20.03.2017
Drukāt

Rīgas plānošanas reģions (RPR) starptautiskā izstādē “Alt for sjon” prezentēja jahtu burāšanas iespējas Rīgas jūras līča piekrastē. Šī ir lielākā burātāju izstāde Zviedrijā, kas paver iespējas veicināt zviedrijas tūristu interesi par burāšanas maršrutiem uz Latvijas mazajām ostām. Izstādē Rīgas plānošanas reģions piedalījās Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona projekta “SmartPorts” ietvaros.

Inga Brieze, Rīgas plānošanas reģiona pārstāve: “Latvijā mazās ostas pakāpeniski attīsta pakalpojumu kvalitāti burātājiem, kas paver jahtu tūrisma attīstību reģionā. Šī izstāde bija iespēja iepazīstināt burātājus par jahtu ostām Latvijā un Igaunijā, tūrisma iespējām piekrastē un mūsu gatavību uzņemt tos mūsu mazajās ostās. Katrā ziņā izstādē mēs izjutām zviedru jahtu burātāju interesi izvēlēties jaunus galamērķus, kas būtu Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekraste.”

Projekta pārstāvji stāstīja arī par jaunizveidoto online rezervēšanas sistēmu “HelloPorts”, kur ir apkopota informācija par projekta jahtu ostām un piedāvāto pakalpojumu klāstu, kas ir lielisks rīks plānot savu ceļojumu, veikt rezervācijas un arī iepriekš apmaksāt pakalpojumus. Šis ir nesen projekta “SmartPort” ietvaros izstrādāts instruments, kas šogad uzsācis darbību.

Izstādē Rīgas plānošanas reģions piedalījās kopā ar mazo ostu pārstāvjiem no Salacgrīvas, Engures un Rīgas, Kurzemes plānošanas reģionu, kas informēja par jahtu tūrisma iespējām Rīgas jūras līcī un Kurzemes piekrastē. Rīgas jahtklubs “Auda” iepazīstināja izstādes apmeklētājus ar tās rīkoto regati vasarā.

Eiropas Savienības programmas “Interreg” līdzfinansēta projekta “SmartPorts” mērķis ir izveidot Centrālajā Baltijas reģionā (Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem, kā arī sekmēt Rīgas un Kurzemes reģionu mazo ostu starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas jūras reģiona valstu mazo ostu tīklā, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas mazajām ostām.

Rīgas plānošanas reģions (RPR) ir viens no valsts izveidotajiem plānošanas reģioniem, kas aptver galvaspilsētu Rīgu un 30 novadus Latvijas centrālajā daļā. Rīgas plānošanas reģionam, pateicoties tā atrašanās vietai, ir liela ietekme valsts ekonomikā, tūrismā, kultūrā un izglītībā. Kā valsts institūcija, kas pakļauta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Rīgas plānošanas reģiona kompetence ir nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību, starptautisku projektu īstenošanu plānošanas reģionā, kā arī veikt sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu. Vairāk par Rīgas plānošanas reģionu: www.rpr.gov.lv .

Papildu informācijai:
Inese Ozoliņa
inese.ozolina@rpr.gov.lv
Mob. 26174731