A+ A

PAZIŅOJUMS!

23.02.2017
Drukāt
Lūdzam līdz š.g. 1.aprīlim visas pensijas vecuma personas, trūcīgās un maznodrošinātās personas (ģimenes), daudzbērnu ģimenes, personas ar invaliditāti, kā arī politiski represētās personas, kurām 2016.gada nogalē tika mainīta adrese no mājvārda uz adresi ar piesaisti ielu nosaukumam, sakarā ar Baldones pilsētas robežu izmainīšanu, vērsties Baldones novada domes kancelejā ar iesniegumu, kurā izteikts lūgums domei pasūtīt atbilstošu plāksni. Iesniegumam pievienojams atbilstošā statusa apstiprinājums un personai nedrīkst būt nekustamā īpašuma nodokļa parādi. Iesnieguma veidlapa...