A+ A

Apstiprināts projekts materiālās bāzes izveidei kokļu ansamblim DZĪTARI

19.12.2016
Drukāt

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis LEADER projektu "Materiālās bāzes izveide kokļu ansamblim DZĪTARI" Nr.16-04-AL02-A019.2202-000012
Projekta ietvaros kokļu ansambļa DZĪTARI vajadzībām tiks iegādāti 11 tautas tērpi un mūzikas instrumenti (basa kokle, koncertkokle un etnogrāfiskā kokle), kas ļaus nodrošināt pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku ansambļa darbību.

DZĪTARI ir viens no pazīstamākajiem kokļu ansambļiem Latvijā. Ansamblis savu 25 gadu pastāvēšanas laikā ir priecējis klausītājus gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. Dažādu starptautisku projektu ietvaros DZĪTARI ir koncertējuši Japānā, Kanādā, Sicīlijā, Madeirā, Francijā, Bulgārijā, Nīderlandē… Savas darbības laikā ansamblis ir veicis ierakstus Latvijas, Portugāles, Somijas un Vācijas TV un radio. DZĪTARI ir piedalījušies vairākos mūzikas projektos (“Dzīvības koks” 2007; “Skaņu meža mistērijas” 2008, “Superstīgu teorija” 2016 u.c.) veidojis kopīgas koncertprogrammas ar koriem, solistiem, tautas deju ansambļiem. Ansamblis regulāri piedalās Republikas rīkotajos kokļu ansambļu konkursos, kur ieguvis neskaitāmas godalgotas vietas. DZĪTARI ir ilggadējs Latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībnieks, kā arī pēc Latvijas Ārlietu ministrijas iniciatīvas un ar tās atbalstu, DZĪTARI ir prezentējuši valsti arī vairā kos diplomātiskos pasākumos - Krievijā, Turcijā, Baltkrievijā.

Projekta mērķis ir veicināt un atbalstīt kokles spēles tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu Baldones novadā. Līdz ar mūzikas instrument iegādi, dot iespēju jebkuram muzicēt gribošam jaunietim iesaistīties muzikālās aktivitātēs kokļu ansambļa DZĪTARI sastāvā, nodrošinot ar mūzikas instrumentiem tos, kuriem nav sava personīgā mūzikas instrumenta – veidojot, padziļinot un nostiprinot to zināšanas kokles spēlē un kolektīvajā muzicēšanā, vienlaicīgi dodot tiem iespēju kvalitatīvi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Tautas tērpu iegāde dos iespēju izveidot kokļu ansamblim DZĪTARI pievilcīgu vizuālo tēlu, tik ļoti piederīgu koklei un tautas mūzikai, ceļot ansambļa pašapziņu, ļaujot skaisti un pilnvērtīgi prezentēt mūsu tautas kultūru ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.

Projekta ieviešanas termiņš – 2017.gada 1.jūnijs.

Kopējās projekta izmaksas ir 9845,00 EUR – 8860,50 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 984,50 privātais finansējums.

Projekts īstenots pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros, VRA PPP “Zied zeme” attīstības stratēģijas atbilstošā rīcībā 2.2 Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.


Projekts tika iesniegts PPP Zied zeme uz vērtēšanu maijā.

Projekta īstenotājs - biedrība „Kokļu mūzikas biedrība DZĪTARI”, atbalsta Baldones novada dome.