A+ A

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis LEADER projektu "Tautas tērpu iegāde Baldones senioru deju kolektīvam „Degļi"" Nr.16-04- AL02-A019.2202- 000008

25.11.2016
Drukāt

Projekts paredz tautas tērpu - iegādi senioru deju kolektīva „ Degļi” darbības nodrošināšanai. Tiešie ieguvēji no projekta ralizācijas ir deju kolektīva "Degļi"  dalībnieki, kā arī tie seniori, kas vēl kolektīvam pievienosies turpmāko gadu laikā. Netiešie ieguvēji ir arī koncertu apmeklētāji, kur savu nozīmīgu lomu spēlē atbilstoša tērpa izvēle.

Kolektīvs "Degļi" dibināts 2014.gadā. Kolektīva vadītāja Anda Krišāne vada arī Baldones vidējās paaudzes deju kolektīvu "Degsme". Vadītāju uzrunājuši bijušie "Degsmes" dejotāji, kā arī jauni dejot gribētāji ar aicinājumu dibināt senioru deju kolektīvu, lai nodrošinātu Baldones iedzīvotājiem vecumā pāri 50 iespēju aktīvi līdzdarboties novada sabiedriskajā dzīvē. Kolektīvs "Degļi" pirmo reizi startēja deju kolektīvu skatē 2016.gadā, iegūstot augstākās pakāpes novērtējumu. Kolektīvs veic aktīvu koncertdarbību visu gadu . Koncerti, kuros kolektīvs piedalās, ir bez maksas.

Kolektīvs "Degļi" jau aktīvi gatavojas dalībai 2018.gada Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos. Tomēr, lai kolektīvu izvēlētu dalībai svētkos, nepieciešams sekmīgi startēt vismaz 2 gadus deju skatēs, kurās tiek vērtēta arī korekta tautas tērpu valkāšanas kultūra un atbilstība dejai. Nodrošinot senioru deju kolektīvam tērpus, tiks veidots kolektīva vizuālais tēls atbilstoši latviešu tautas tradīcijām. Arvien pieaugošās žūrijas prasības deju kolektīvu skatēs liek meklēt deju izpildījumiem attiecīgos tautas tērpus

Projekta īstenotājs biedrība „Degsme99”, atbalsta Baldones novada dome.

Projekts tika iesniegts PPP Zied zeme uz vērtēšanu maijā, 20.jūnijā saņēmām pozitīvu atzinumu.