A+ A

Ziņas

Sveicam Latvijas 101. neatkarības gadadienā!

18.11.2019.
2956_16_novembri.jpg

Šogad Latvijas valstij aprit  jau 101. gads. Esam iesoļojuši jaunajā gadsimtā ar lepni paceltu galvu un apņēmības pilni pilnveidot savu valsti. Laiks mūsdienās rit arvien straujāk un vairs neatliek laika domāt par pagātni, tomēr novembris ir tas mēnesis, kad svinam Latvijas neatkarību un pieminam tos, kas cīnījušies, lai mēs, Latvijas iedzīvotāji, varam dzīvot brīvā valstī. Mūsu uzdevums ir darīt visu, lai mūsu godājamo senču upuri nebūtu veltīgi, lai mūsu vecāki un vecvecāki lepotos ar mūsu darbiem un vārdiem. Šī iemesla dēļ aicinu ikvienu ikdienas straujā ritumā neaizmirst, ka zeme, pa kuru soļojam, nav dota tāpat vien, bet gan caur smagiem likteņu pārbaudījumiem.

Ir svarīgi apzināties, ka tikai ar neatlaidīgu darbu ikviens var panākt savu, savas ģimenes un savas valsts labklājību, tajā pašā laikā ir svarīgi atrast laiku arī nemateriālām vērtībām – ģimenei, līdzcilvēkiem, tradīcijām un patriotismam. Mūsu laikmeta lielākais izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp ģimeni, darbu, atpūtu un pilsoniskajiem pienākumiem, ikdienā noteikt prioritātes. Novēlu šo līdzsvaru atrast ikvienam, lai Latvija augtu liela, stipra, mīlestībā un saticībā. Novērtēsim pagātnes pūliņus un pūlēsimies arī paši, lai Latvija būtu valsts, kur iespējams būt laimīgiem! Sargāsim to, kas mums pieder un radīsim jaunas vērtības, lai nākamās paaudzes dzīvotu brīvībā un savstarpējā uzticībā! Dievs, svētī mūsu dārgo Latviju un tās tautu!

Ar sveicieniem Latvijas 101. gadadienā,

Raimonds Audzers

Domes priekšsēdētājs

Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem

14.11.2019.
2954_skanu_maja.jpg

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu no 20.02.-20.03.2020 rīcībā Nr. 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanu iedzīvotāju radošai un profesionālai pilnveidei. Rīcības ietvaros īstenojami TIKAI sabiedriskā labuma projekti, kas nozīmē, ka plānotajam projekta mērķim nav komerciāla rakstura, tā rezultāti ir publiski pieejami un par to izmantošanu netiek prasīta samaksa. Projekts nedrīkst arī netieši veicināt uzņēmējdarbību, un tam jābūt nodalāmam no esošās vai plānotās saimnieciskās darbības. Projektos attiecināmas arī mācību izmaksas, ja projektu īsteno biedrība vai nodibinājums un piedalās vismaz pieci dalībnieki, taču šajā gadījumā nav attiecināma pamatlīdzekļu iegāde, kā arī pēc projekta pabeigšanas nav attiecināmas ar projektu saistītā personāla atalgojuma izmaksas un darbības nodrošināšanas izmaksas.

Izsludinās projektu konkursu lauksaimniecības produktu pārstrādei

14.11.2019.
2953_bezglutenaprodukcijasrazotne.jpg

Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu no 6.02.-6.03.2020 rīcībā Nr. 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.

Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai

14.11.2019.
2952_informacija_277.jpg

Baldones novada dome piedāvā nomāt zemes vienības lauksaimniecībai uz 2 gadu termiņu.

Vairāk informācijas šeit.

100 gadi kopš brīvības cīņām un uzvaras, kas deva neatkarību!

13.11.2019.
2951_a1.jpg

Bērnībā mēs visi esam lasījuši pasakas un droši vien apcerējuši tās, kurās ir aprakstīti laimīgie vinnesti – Galdiņ klājies, Par zelta zivtiņu, par pamuļķo trešo tēvadēlu, kuram vienmēr piekrīt lielais laimests... Pasaku sapņi mēdz mūs pavadīt arī pieaugušajā dzīvē, tikai ar laiku mēs saprotam, ka nekas šajā pasaulē nenāk par velti – viss ir jānopelna un par visu ir jāmaksā.

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darba vietu izveidei

13.11.2019.
2950_index.jpg

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) filiālēs aicina darba devējus līdz šī gada 15.novembrim pieteikties subsidēto darba vietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot subsidētajās darba vietās NVA reģistrētos bezdarbniekus.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētam bezdarbniekam, darba devēji saņem dotāciju nodarbināto bezdarbnieku un darba vadītāju atalgojumam, kā arī noteiktos gadījumos dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas. Ja subsidētā darbavieta izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba devējs var saņemt vienreizēju dotāciju darbavietas pielāgošanai.

SIVA “Celmlauzis” darba devējiem – Cilvēks.Prasmes.Iespējas.

13.11.2019.
2949_lm_1.jpg

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) īstenotā ESF projekta ietvaros izveidotās prasmju apmācību programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) Valsts kanceleja ir novērtējusi kā nozīmīgu inovāciju gan Sociālās integrācijas valsts aģentūrā, gan Latvijā.

Š.g. 14.novembrī tiek rīkots SIVA īstenotās inovācijas informatīvais pasākums “Cilvēks.Prasmes.Iespējas” ar mērķi uzrunāt darba devējus un aicināt viņus dalīties ar saviem pieredzes stāstiem, kā arī sniegt informāciju un iepazīstināt ar SIVA īstenotās inovācijas ietvaros apmācīto dalībnieku prasmēm. Pasākuma izskaņā paredzēta diskusija, lai spriestu par darba prasmju veicināšanu, nodarbinātību un apmācību iespējām personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem. Pasākums norisināsies š.g. 14.novembrī laikā no plkst. 9.30 – 15.00 Rīgā BELLEVUE PARK HOTEL konferenču zālē “BERLIN”, Slokas ielā 1.

NĪN maksātāju ievērībai: līdz 15.novembrim veicams kārtējais nodokļa maksājums

12.11.2019.
2948_informacija_277.jpg

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā.

Nomaksāt nodokli iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. >>>

Par pieturvietu atjaunošanu uz autoceļa V1010 Stūri - Ziemeļi

11.11.2019.
2947_buss_stop_s.jpg

Rīgas plānošanas reģions informē, ka VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir uzstādījuši trīs autobusa pieturas zīmes uz autoceļa V1010 Stūri – Ziemeļi posmā gar bijušajām dārzkopības sabiedrībām “Sarma” un “Misas lauki”. Pieturas zīmes uzstādītas autoceļa labajā pusē ar nosaukumiem “Virši”, “Sarma” un “Misas lauki”.

Iedzīvotāju priekšlikums, par autobusa reisa izpildi rīta pusē virzienā uz Rīgu pa autoceļu A7 bez pārsēšanās Baldonē bez potenciālo pasažieru skaita apzināšanas, kā arī nepietiekošo valsts finansējumu jaunu reisu atklāšanai, pašlaik nav atbalstāms.

Sniedzam informāciju par šā brīža sabiedriskā transporta nodrošinājumu dārzkopības sabiedrību iedzīvotājiem: >>>

Pašvaldību vadītāji tiekas ar Egilu Levitu

07.11.2019.
2946_informacija_277.jpg

6.novembrī uz tikšanos Rīgas pilī ar Valsts prezidentu Egilu Levitu bija ieradušies daudzu pašvaldību vadītāji, lai pārrunātu demokrātijas principu ievērošanu administratīvi teritoriālās reformas (ATR) gaitā un paustu savu viedokli par šobrīd Saeimai nodoto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto un Ministru kabineta (MK) atbalstīto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, norādot gan uz likumprojekta trūkumiem, gan pārkāpumiem ATR gaitā, uzsvēra, ka ne pašvaldības, ne iedzīvotāji nav saņēmuši atbildes uz jautājumiem, kā izpaudīsies pašvaldības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās un kā tā tiks mērīta un ar ko salīdzināta, kāds mehānisms tiks izmantots, lai nodrošinātu līdzsvarotu pašvaldību iekšējo teritoriālo attīstību, kādi ir aplēstie reformas finansiālie ieguvumi un citiem. “Tik svarīgu reformu nedrīkst pamatot tikai ar pieņēmumiem, tai jābūt balstītai patiesos pierādījumos un visu aspektu izvērtējumā,” pauda LPS vadītājs.

Viņu atbalstīja un papildināja abi vietnieki – Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis –, aicinot valsts augstākās amatpersonas iesaistīties šajā Latvijai tik svarīgajā solī, kas var ietekmēt ne tikai tuvāko nākotni, bet visu turpmāko valsts attīstību, un iedziļināties Saeimai iesniegtajā dokumentā, kuram ir ļoti daudz trūkumu un nepilnību.

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina

05.11.2019.
2945_informacija_277.jpg

Būvniecības valsts kontroles birojs atgādina, ka Būvniecības likums ar 2020.gada 1.janvāri kā obligātu paredz būvniecības administratīvā procesa elektronisku organizēšanu caur Būvniecības informācijas sistēmu.

Informatīvie materiāli: tehnisko noteikumu izdevējiem, ieceres ierosinātājiem un projektētājim, būvniekiem.

Vairāk informācijas BVKB mājaslapā, Youtube kanālā, Facbook lapā, Twitter kontā.

Mārtiņdienas saimnieču rīts

05.11.2019.
2944_martindienasrits_2019_s.jpg

Baldones folkloras kopa 9. novembrī plkst. 11.00 aicina uz Mārtiņdienas saimnieču rītu Iecavas ielā 4 (aprūpes centra telpās).

Papildus informācijai t. 29472990

Medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējas ārstu protesta akcijas laikā

04.11.2019.
2935_informacija_277.jpg

Pirms gaidāmās ārstu protesta akcijas š.g. 7. novembrī, kuras ietvaros atsevišķās ārstniecības iestādēs varētu netikt nodrošināti plānveida veselības aprūpes pakalpojumi, piemēram, ārstu-speciālistu, ģimenes ārstu konsultācijas, procedūras dienas stacionāros, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām.

Gatavojoties protesta akcijai, NVD veic līgumpartneru aptauju, lai noskaidrotu informāciju par plānoto protesta akcijas dalībnieku skaitu, kā arī aicina ārstus veikt plānveida medicīnisko pakalpojumu pārcelšanu.

Baldones kino demonstrēs filmu "Dvēseļu putenis"

01.11.2019.
2934_putenis.jpg

Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.

Demonstrēs 18.11. - 24.11. Režisors: Dzintars Dreibergs. Ieeja: 4 eur. Garums: 2 h 3 min. Līdz 12 g.v. - neiesakām

Izmaiņas Baldones novada domes darba laikā

31.10.2019.
2932_informacija_277.jpg

No 2019. gada 1. novembra Baldones novada domes darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00
   Piektdien: 08.00 - 14.00

Apmeklētāju pieņemšana:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 19.00
   Ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 17.00

Domes kases darba laiks:
   Pirmdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 18.30
   Otrdien - ceturtdien: 8.00 - 12.30, 13.30 - 16.30
   Piektdien: kase slēgta

Sākušies ģeotehniskās izpētes darbi Rail Baltica trases posmos

31.10.2019.
2930_untitled.jpg

2019. gada 31. oktobris, Rīga – Rail Baltica projekta ievaros sākušies ģeotehniskās izpētes darbi Baldones novadā, kur savienosies divi trases dzelzceļa posmi. Jau oktobrī izpētes darbi sākās Rail Baltica posmā Vangaži–Salaspils–Misa. Šajā posmā izpētes darbi noritēs divu gadu garumā, līdz pat 2021. gada beigām. Savukārt trases posmā caur Rīgu izpētes darbi sāksies 2019. gada novembrī un arī turpināsies līdz 2021. gada beigām. Izpētes mērķis ir iegūt nepieciešamo tehnisko informāciju par grunts sastāvu un tās fizikālajām īpašībām Rail Baltica pamattrases projektēšanai un ilgtspējīgu tehnisko risinājumu izstrādei.

Apstiprināts projekts „Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai ”Dzītari”

31.10.2019.
2929_koklu_studija.jpg

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis LEADER projektu „Materiālās bāzes izveide bērnu kokļu studijai ”Dzītari”” Nr. 19-04-AL02-A019.2202-000017.

Projekta ietvaros Baldones bērnu kokļu studijas „Dzītari” vajadzībām tiks iegādātas 6 kokles (2 hromatiskās basa kokles, 2 koncertkokles un 2 koncertkokles ar slēdžiem) un  22 etnogrāfiskie meiteņu koncerttērpi, kas ļaus nodrošināt pilnvērtīgāku un kvalitatīvāku kokļu studijas darbību.

Leļļu izrāde "Mošķu diena"

31.10.2019.
2928_1_vieta__baldones_kulturas_centrs2_datums__12novembris_20193_laiks__18_004_afisas__sagatavotas__5_biletes_300_eur.jpg

Leļļu izrāde "Mošķu diena" - 07. novembrī plkst.18:00
Autors un režisors Juris Babris.

Katrā no mums mīt lieli un mazi mošķi, kurus mēs paši neredzam. Pieklājibmošķis,dusmu mošķis, kaitinātājmošķis un vēl daudz un dažādi, labi un slikti mošķi, par kuriem tu uzzini no saviem draugiem, vecākiem vai skolotājiem.
Veicinot labklājību, draudzību un kultūru ieteicams pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no šiem, pašam neredzamiem un nevēlamiem draugiem. Par to cik ātri un vienkārši tas ir izdarāms to jūs uzzināsiet noskatoties muzikālo leļļu izrādi ‘’Mošķu diena.’’

Par pasākumu "Sarunas ar pašvaldību"

31.10.2019.
2924_sarunas_kvadrats.jpg

Arī šogad Baldones novada dome aicina ikvienu līdzdarboties un turpināt iesākto kādā no interesējošām tēmām. Atskatīsimies uz šogad padarīto, izvērtēsim un pieņemsim lēmumus par turpmāko. Diskusiju grupu vadītāji būs vietējie baldonieši, nozaru pārstāvji. Izteikt savu viedokli varēs neformālā gaisotnē.

Baldones ūdensvada sistēmas dezinfekcija

31.10.2019.
2922_capture.jpg

Š.g. Ceturdiena, 31.oktobrī, no plkst. 13.00 līdz 20.00 notiks Baldones pilsētā, ūdenstorņa dezinfekcija un ūdensvadu hlorēšana. Minēta laika iespējams ūdens spiediena pazeminājums. Paziņojums attiecas uz visiem klientiem, kas no SIA “BŪKS” saņem ūdensapgādes pakalpojumus.
Hlorēšanas laikā un 24 stundas pēc tā ieteicams uzturā lietot tikai vārītu ūdeni.
Hlorēšana notiek saskaņā ar MK noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 6.punkta prasībām.
 
Arī Mercendarbē Ceturdiena, 31.oktobrī no plkst. 17.30 sakarā ar ūdensapgādes sistēmas dezinfekciju ūdens var būt nedaudz duļķains. Apgādes sistēmas dezinfekcijā izmantosim peroksīdu, kas ūdenī sadalās par ūdeni un skābekli.
Dezinfekcijas laikā un 24 stundas pēc tā ieteicams uzturā lietot vārītu ūdeni.

SIA “BŪKS” atvainojas klientiem par iespējamām neērtībām.
Informāciju sagatavoja: SIA “BŪKS”