A+ A

“Baldones Veselības skrējiens 2020”

22.01.2020
Drukāt

Arī 2020. gadā Baldonē turpināsies Veselības skrējienu rīkošana. To mērķis ir  popularizēt skriešanu un rosināt interesi par veselīgu un sportisku dzīves veidu Baldones iedzīvotāju vidū, kā arī noskaidrot labākos Baldones novada skrējējus. Šogad sacensības notiks:  20. maijā, 3. jūnijā, 17. jūnijā, 8. jūlijā, 22. jūlijā, 12. augustā Baldones vidusskolas stadionā – Rīgas ielā 55. Starta laiki paliks nemainīgi - plkst. 19.00. Reģistrācija, numuru un čipu saņemšana no plkst.18.15-18.50. 

Skrējiens notiek pa apļiem. Skrējiena ilgums ir 45 minūtes, kuru laikā jānoskrien pēc iespējas vairāk apļu. Noskrieto apļu skaits katru skrējiena reizi tiek saskaitīts, noskaidrojot aktīvāko un ātrāko skrējēju.  Aicinām iepazīties ar nolikumu un reģistrēties pasākumam, sūtot pieteikumu uz e-pastu edgars.brigmanis@baldone.lv , vai pirms katra posma sacensību vietā no plkst. 18.00 līdz 18.50. Sacensības organizē Baldones sporta komplekss , sacensību galvenais tiesnesis – Baldones sporta kompleksa vadītājs Edgars Brigmanis, t. 26335442

.

“BALDONES VESELĪBAS SKRĒJIENS 2020”

NOLIKUMS

1. Pasākuma mērķis:
1.1. Popularizēt skriešanu un rosināt interesi par veselīgu un sportisku dzīves veidu Baldones iedzīvotāju
vidū.
1.2. Noskaidrot labākos Baldones novada skrējējus.

2. Laiks un vieta:
2.1. Sacensības notiks:
20. maijā
3. jūnijā
17. jūnijā
8. jūlijā
22. jūlijā
12. augustā

Starta laiks: pl. 19:00. Reģistrācija, numuru un čipu saņemšana no plkst.18:15-18:50.
2.2. Sacensības notiks Baldones vidusskolas stadionā – Rīgas ielā 55


3. Pasākumu organizē:
3.1. Sacensības organizē Baldones sporta komplekss , sacensību galvenais tiesnesis Baldones sporta
kompleksa vadītājs Edgars Brigmanis t. 26335442


4. Pasākuma apraksts:
4.1. Skrējiens notiek pa apļiem. Skrējiena ilgums ir 45 minūtes, kuru laikā jāveic pēc iespējas lielāks apļu
skaits, kas katru skrējiena reizi tiek summēts kopā un tiks noskaidrots aktīvākais un ātrākais
skrējējs/skrējēja.


5. Pasākuma dalībnieki:
5.1. Sacensībās drīkst piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma.
5.2. Dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli, kā arī izvērtē savas skriešanas spējas un nepārsniedz
tās. Bērniem (līdz 18 gadu vecumam) ir OBLIGĀTA pilngadīgas personas rakstiska piekrišana apliecinot to ar
parakstu sacensību dienā.


6. Pieteikumu iesniegšana un vērtēšana:
6.1. Pieteikties pasākumam dalībnieks var sūtot pieteikumu uz epastu edgars.brigmanis@baldone.lv , vai
pirms katra posma sacensību vietā no plkst. 18:00 līdz 18:50.
6.2. Vērtēšana notiek vecuma grupās katram dzimumam atsevišķi:
LATVIJAS REPUBLIKAS
BALDONES NOVADA DOME
SPORTA KOMPLEKSS
Reģistrācijas Nr. 90011607287, Iecavas iela 2, Baldone, Baldones novads, LV- 2125
Tālrunis/ fakss +371 26335442, e-pasts: dome@baldone.lv

1.grupa 2013 dz. g. un jaunāki 7 gadi un jaunāki
2.grupa 2012. - 2011. dz. g. 8 līdz 9 gadi
3.grupa 2010. – 2009. dz. g. 10 līdz 11 gadi
4.grupa 2005. - 2008.dz.g. 12 līdz 15 gadi
5.grupa 2004. - 1991.dz.g. 16 līdz 29 gadi
6.grupa 1990. - 1981.dz.g. 30 līdz 39 gadi
7.grupa 1980. - 1971.dz.g. 40 līdz 49 gadi
8.grupa 1970. - 1961.dz.g. 50 līdz 59 gadi
9.grupa 1960. - 1951.dz.g. 60 līdz 69 gadi
10.grupa 1950.dz.g. un vecāki 70 gadi un vecāki

Katram dalībniekam tiek reģistrēti pilni noskrieti apļi, kas tiek veikti 45 minūšu laikā. (finišēt drīkst arī ātrāk,
brīdinot tiesnesi)
6.3. Kopvērtējuma rezultātu sastāda – 5 labāko posmu kopējo veikto pilno apļu kopsumma. Ja dalībnieks ir
piedalījies visos posmos, tad kopvērtējuma rezultātu veido 5 labāko posmu veikto pilno apļu kopsumma.
Gadījumā, ja noskrietu apļu kopsumma ir vienāda, tad augstāka vieta tiek piešķirta dalībniekam, kas
uzrādīja ātrāku laika rezultātu.


7. Apbalvošana:
7.1. pēdējā posmā 12 augustā. tiks apbalvoti visu grupu godalgotie dalībnieki:
- apbalvoti tiks 1.-3.vietas ieguvēji Sieviešu/meiteņu un Vīriešu/zēnu grupās;
- apbalvoti tiks 1.-6. vietas ieguvēji absolutajā vertējumā sieviesu un vīriešu grupās.
Tāpat tiks izspēlētas balvas starp dalībniekiem, kuri piedalījušies visos sešos posmos.
7.2. Apbalvošanas ceremonija notiks 12. augustā pēc pēdējā skrējiena posma. Balvas tiek pasniegtas
apbalvošanas ceremonijā, izsniedzot tās sportistiem personīgi.
7.3. Pēc pieprasījuma katrs dalībnieks varēs saņemt apliecinājumu par veikto distanci un to noskriešanas
laiku.
7.4. Sacensību organizatoram ir tiesības apbalvot dalībniekus arī pēc saviem ieskatiem.


8. Rezultāti:
8.1. Rezultāti pēc katra posma, kā arī kopvērtējums tiks publicēti www.baldone.lv -fotofinišs.lv


9. Citi noteikumi:
9.1. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un video
izmantošanai publiskajos materiālos.
9.2. Nozaudēta numura gadījumā tiks piemērota maksa EUR 10.00.
SACENSĪBU ORGANIZATORI PATUR TIESĪBAS MAINĪT NOLIKUMU INFORMĒJOT
DALĪBNIEKUS.

Nolikumu izstrādāja sporta kompleksa vadītājs : E. Brigmanis t. 26335442